Мисия

Екипът на Shkolo е отдаден на следните три цели
Намаляване бюрокрацията

Нашите продукти подобряват работата на училищата чрез автоматизация на бюрократични, административни процеси. Според нас учителят не трябва да е администратор с калкулатор и телефон в ръка. Преподавателят трябва да е преди всичко ментор, мотиватор и духовен водач на децата.


 • Край на хартиените дневници

 • Край на досадното смятане с калкулатор

 • Край на родителските срещи и телефонни обаждания

 • Електронни разплащания - спестяват време както на родителите, така и на училището
Ангажиране на родителите

Родителите са важна част от образователно-възпитателния процес. От тях се очаква да бъдат добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата си. Благодарение на модерните технологии, можем да започнем да ги ангажираме все повече.


 • Публикуване на известия директно в смартфоните на родителите

 • Бърз и лесен достъп до успехите и неудачите на децата

 • Автоматично въвеждане на събития в родителските календари

 • Записване и проследяване на извънкласни дейности
Ангажиране на учениците

Нашите деца развиват технологична култура още в детската градина. Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните им. При тези обстоятелства, за да привлечем вниманието им, ние, техните учители, трябва също да присъстваме в дигиталния свят.


 • Комуникация с учениците посредством най-модерни технологии

 • Мотивиране на ученици чрез игровизация на училищните им задачи

 • Учениците могат да оценяват своите задания и учители

Какво предлагаме

Една платформа с множество интегрирани модула

Електронен дневник

Позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) на дневна база.

НВО и ДЗИ

Всички резултати от национални оценявания и зрелостни изпити на едно място с дневника и другата административна информация.

Статистики

Този модул дава отговор на множество въпроси - на кое място по успех е даден ученик в класа си, в училището, в града, в страната.

Извънкласни дейности

Родители и ученици разполагат с информация за всички одобрени от училището извънкласни дейности и занимания.

Такси и задължения

Сигурна и защитена възможност за родителите да превеждат пари към сметката на училището, посредством няколко клика.

Склад

Всички активи на училището, управлявани от едно място. Проследяване движенията на активите и промяната в тяхното състояние.

Състезания

Проследяване на участие и резултати от вътрешни и национални състезания и олимпиади.

5 години съхранение

Всички данни от минали години (оценки, отсъствия и т.н.) се пазят на съхранение и вие може да правите справки в тях по всяко време.

Учебни материали

Учители и ученици могат свободно да обменят и оценяват дигитално учебно съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т.н.)

Комуникация

Удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители (мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия).

Значки

Позволява на учителите да поощряват учениците за добро поведение чрез раздаване на виртуални значки (български вариант на ClassDojo).

ЦДО

Системата поддържа и дневник за целодневна организация на учебния процес (самоподготовка, занимания по интереси и спорт).

Събития и календар

Автоматично известяване на родители и ученици за настъпващи събития (класна работа, родителски, екскурзия, ДЗИ и т.н.).

Учителски отсъствия

Администриране на всички учителски отъствия. При отсъствие на учител може да се промени програмата или да се посочи заместник.

Упражнения, домашни и тестове

Създаване, обмен, оценяване и проследяване на домашни работи, тестове и упражнения.

Мобилно приложение

iOS и Android. Родителят получава известия за настъпили събития в реално време (нова оценка, ново отсъствие, нова значка и т.н.).

Академия за учители

Квалификационни курсове за педагогически специалисти

Топ обучители

Следваме високи критерии при селекцията на обучители. В резултат нашите обучители са експерти с голям опит в обученията на педагогически специалисти

Акредитирани курсове

След проведен курс се издава удостоверение за придобит квалификационен педагогически кредит

Последващи консултации

Курсовете не са еднократно мероприятие, а процес, при който нашите обучители ще проследяват, консултират и подпомагат вашите педагози през цялата учебна година

Казуси от практиката

По време на курсовете се разискват реални казуси от педагогическата практика на обучителите

Уроци за ученици

Изберете обучител и заявете индивидуални уроци за Вас или Вашето дете

Изберете обучение

Открийте подходящото за Вас обучение от над 20 предмета в платформата. Разгледайте описанието и се запознайте с обучителя.

Учете онлайн

Посетете урока от където и да е чрез нашата виртуална класна стая.

Резервирайте час

Проверете графика на обучителя, ако отговаря на Вашите нужди, може да закупите един урок или пакет от уроци за това обучение.

Следете прогреса

Проследявайте прогреса на вашето дете в реално време.

За нас

Мисията на Школо, от самото начало през 2016 г. досега, е една и съща - дигитализация на образованието, която спомага за намаляване на административната работа на училищата и за повишаване на ангажираността на родители и ученици. През годините ни се довериха над 80% от българските училища. Създадохме над 1000 функционални разработки и различни модули с партньорството и идеите на 7438 директори и системни администратори. От началото на 2024 г. Школо стана част от Джунипър Едюкейшън (Juniper Education) - един от най-големите доставчици на софтуер и услуги за училищата във Великобритания. Продължаваме да развиваме образователната среда не само в България, но и в Обединеното кралство. Може да прочетете повече в статията ни “Школо става част от Джунипър Едюкейшън (Juniper Education)”.

Интеграции

Платформата е интегрирана с

Админ Про/Л/М

НЕИСПУО

Microsoft Office 365

Facebook

Google G Suite

Очаквайте още ...

1800
Уч. заведения
2000000
Потребители
9999999
Оценки
9999999
Раздадени значки

Ценови пакети

без ДДС

Контакт с Школо

Ел. поща: contact@shkolo.com

Адрес: София, ул. Любата 15

Контакт с Техническа поддръжка

Ел. поща: support@shkolo.com