Среден успех на учениците в класа (срочен или годишен)

Внимание: Платформата позволява въвеждане на дробни стойности за срочни оценки. Възможно е в калкулацията да има включена такава. При справка „Среден успех“ или разпечатване на дневника, като резултат ще се извеждат закръглените стойности, които се взимат предвид в традиционното изчисляване на успеха. 1. От модул „Статистики“ изберете секция „Справки“ 2. Кликнете върху „Нова справка“ 3. […]

Как да въведем неучебни дни

1. Навигирайте до модул „Администрация“. Изберете „Неучебни дни“ 2. Натиснете бутон „Добави“. 3. Попълнете формата. 3.1 Посочете заглавие, категория, начална и крайна дата. 3.2 Посочете за кои паралелки се отнася. Можете да избирате както основните класове, така и ЦДО и Подкрепа. 4. Проверете въведените данни и натиснете „запази и премини“. 5.Уверете се, че периодът на […]

Как да добавим оценка от друго училище

1. Отидете в Дневник и изберете клас В секция „Оценки“, натиснете бутона „Добави“. 2. Въведете оценката Изберете желания предмет, при необходимост въведете дата и напишете коментар. 3. Натиснете „Запази“ 4. Готово!

Детето ми смени училището. Как да добавя новото?

1. Навигирайте до вашия потребителски профил   2. Изберете секция „Права на достъп“ 3. Натиснете бутон „Заяви достъп“ 4. Попълнете формуляра 5. Натиснете бутон „Пусни заявка за достъп“ Внимание: Класният ръководител или администраторът трябва да одобри заявката ви, за да получите достъп до профила на ученика! Важно! След като заявката ви бъде одобрена, ще можете […]

Как да видя изтритите оценки

Директорът, администраторите и учителите вече могат да видят всички изтрити оценки в дадения клас. Ето как: 1. В модул „Дневник“ , секция „Оценки“ , навигирайте до бутон „Филтри“   2. Сложете отметка в „Изтрити оценки“ 3. Натиснете върху оценката за повече информация

Как да добавя дневник за ученик в ИФО

В някои паралелки има ученици, които са в индивидуална форма на обучение.Ето как в няколко стъпки е възможно да им добавите седмичното разписание и да им въвеждате оценки и отсъствия в дневника. ВНИМАНИЕ: Учениците, които са в ИФО обикновено влизат като отделна група от Образец 1 и за тях е добавен дневник. Ако това не […]

Обучителни видеа 2018-2019 и шаблон за тематично разпределение

Обучителните видеа, които ползваме в нашите уебинари.Списъкът е допълнен с новите модули и възможности, които са добавени към платформата. Обучителни видеа 2019 Въведение – връзка с Школо Въведение – преглед на модулите  Разписание  Дневник – оценки  Дневник – отсъствия Дневник – отзиви Моят час Дневник – контролни и родителски срещи  Подкрепа, бележки и санкции Дневник […]

Редактиране на разпределение от „Теми“

Ето как можете да редактирате тематично разпределение, в случай че вече е създадено или добавено в секция „Теми“ на дневника. 1.Посочете клас и изберете секция „Теми“ 2. Изберете предмет Ако преподавате само по един предмет в паралелката, той ще е маркиран автоматично 3. Натиснете „Редактирай“ 4. Добавете, изтрийте или редактирайте теми Внимание: не можете да […]

Как да добавя тематично разпределение

1.От меню „Разпределения“ изберете „Всички разпределения“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Въведете необходимата информация 4. Изберете подсекция „Теми“ 5. Въведете темите от разпределението Можете да добавите или премахнете ред с бутоните “ + “ и “ – „. Въвеждайте информацията направо в полетата или за ваше улеснение, копирайте съдържанието от вече създаден документ. 6. Натиснете […]

Как да раздам значки в „Моят час“

1. Навигирайте до „Моят час“ 2. Изберете дата и занятие   Маркирайте часа като взет. 3.  В полето „Отзив“, кликнете върху значката срещу съответния ученик 4. Изберете от значките за „Похвали“ и/или „Забележки“ Можете да маркирате повече от една значка. Когато сте готови, натиснете бутона „Запази“. 5. Натиснете „Запази промените“ 6. Готово!

Как да впиша оценки в „Моят час“

1. Навигирайте до „Моят час“ 2. Изберете дата и занятие   Маркирайте часа като взет 3.  Навигирайте до полето „Текуща оценка“ 4. Впишете оценките и изберете типа на изпитването С мишката можете да изберете оценка от колоната или да я въведете сами в полето, в случаите когато оценката не е цяло число. Важно: Задължително е […]

Как да впиша отсъствия в „Моят час“

1. Навигирайте до „Моят час“ 2. Изберете дата и занятие   Маркирайте часа като взет. 3.  Въведете съответните отсъствия за часа Първоначално срещу името на всеки ученик има статус „Присъства“ Кликнете веднъж, за да въведете НЕУВАЖИТЕЛНО отсъствие на ученика: Втори път, за да го отбележите като ЗАКЪСНЕНИЕ: Внимание: При следващ клик върху бутона, ще се […]

6-те стъпки към дигитализация

От ШКОЛО приветстваме училищата, които заедно с нас ще преминат изцяло на електронен дневник! За добрата ориентация в просеца, създадохме тази графична карта, която да ни води към плавното и сигурно дигитализиране през следващата учебна година. В няколко важни стъпки, вижте какво е необходимо да знаете и подготвите през идните месеци: В допълнение, ШКОЛО ще […]

Как да въведа разписание, ако имам дни с различен дневен режим

1. Изберете дневния режим на вашия клас 2. Коригирайте дните с различен дневен режим Внимание: Изберете времетраенето на часа от падащото меню. Въведете точното време за началото на всеки час! 3. Натиснете „Запази и премини“ 4. Готово!  

Как да въведа разписание, което е различно в четни и нечетни седмици

Внимание: За да ползвате коректно този модул от платформата, е нужно да има въведено разписание както за четните, така и за нечетните седмици! Повече подробности за това как да въведете седмично разписание – тук 1. Изберете период на разписанието Може да избирате и конкретни седмици (или група от седмици), за които желаете да въведете седмично разписание. […]

Запомняне на потребителското име и парола

1. Посетете www.shkolo.bg и изберете „Вход“  2. Въведете своето потребителско име и парола 3. Изберете  „Запомни ме“ След като кликнете в празното квадратче, ще се появи отметка, която потвърждава вашия избор. 4. Натиснете бутона „Вход“. Готово!