Вижте резултатите от годишната анкета за удовлетвореност, попълнена от 49 583 потребители на ШКОЛО

Дигитализацията на българското образование погледнато през нашите очи, освен че е наша основна мисия, то е и стотици други неща като оперативни и логически задачи всеки ден. Също така включва хиляди разговори с директори, зам. директори, системни администратори, учители, родители, ученици, секретари, счетоводители, логопеди, психолози, ресурсни учители, педагогически съветници. Включва милиони изпратени мейли, стотици проведени обучения и написани ръководства, десетки анкети, пътувания из цяла България, срещи с директори и учители, работа в малките часове на нощта, бързи реакции, милиони обяснения, непрестанна адаптация към промени в наредби и нововъведения, консултации за нови функционалности с директори и учители, постоянен стремеж към оптимизации и актуализации, разработка на нови функционалности.

Списъкът е дълъг, но това не е от значение, защото всички 51 члена на екипа на Школо работят отдадено за дигитализацията на българското училище всеки ден, изпълняват всички задачи, справят се с предизвикателствата и вярват, че устойчивите промени се случват стъпка по стъпка с постоянство, търпение и много работа, а по-доброто бъдеще на България е в нашите ръце и имаме потенциала за скромен принос в моделирането му.


Това, което посяваме сега, ще е плод за нашите деца утре.За първа година се допитахме до нашите потребители за оценка за свършената от нас работа в толкова широк мащаб (близо 50 000 души реагираха в поставения срок и ни изпратиха своята обратна връзка).


МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО

Осъществихме проучването на 2 етапа, първо проведохме дълбочинни интервюта с 27 човека с роля в Школо: директор, системен администратор, учител. Интервюираната група се опитахме да я подберем максимално представителна - за целта в нея попаднаха представители на различни типове училище (напр. ОУ в голямо и малко нас. място; ПГ; Частно у-ще; У-ще в чужбина).

На база качественото проучване подбрахме въпроси и съставихме три анкети (за директори, за учители, за родители), върху които стъпи нашето количествено проучване. Анкетите бяха попълнени от 49 583 потребители на ШКОЛО.

Обработихме всички 49 583 попълнени анкетни карти и направихме подробен анализ на резултатите. Обърнахме внимание на критиките, предложенията и разбира се, добрите думи за работата ни. Всеки един човек, който е част от тези три потребителски групи, имаше свободата да изрази личното си мнение анонимно.РЕЗУЛТАТИ


Обобщеният извод след формирането на средните оценки е, че статистически значими разлики не се наблюдават между средните оценки на 3-те групи, а до голяма степен те си съвпадат, което доказва, че удовлетвореността е висока при всяка от ролите.

Вляво можете да видите въпросите, които зададохме на директори, учители и родители.

Анкетата бе попълнена от:

 • 564 директори,
 • 9 623 учители,
 • 39 396 родители.


Можете да разгледате средните оценки на отговорите на всички зададени от нас въпроси.

А ето и повече конкретика за някои от тях:

Колко часа седмично Ви пести ел.дневник за административна дейност?

При анкетите, попълнени от директор и учител забелязахме веднага още от въпрос 1, че ел. дневник им пести време и ги улеснява за административната им дейност, което всъщност е основната мисия и на Школо - да намалява административната тежест и да освобождава време за по-важното - педагогическо-възпитателната дейност.

Коя функция в Школо ви решава най-много проблеми?

Несъмнено Модул "Статистики и Справки" е функцията, решаваща най- много проблеми, спрямо отговорите на директорите! Напълно очаквано е с този голям обем от информация, която ежедневно се въвежда и обработва в електронния дневник - възможността за автоматично обобщение и готов статистически анализ, да е изключително полезна за нашите потребители. Голяма част от директорите и учителите са посочили за отговор - ВСИЧКИ (т.е. всички функции). Какъв по-добър показател от този, за свършената ни работа през изминалите няколко години!

Колко бързо отреагираме на вашите проблеми?

Висока оценка е дадена и за времето за реакция от страна на ШКОЛО при възникнал проблем, въпрос или нужда. Изключително сме горди от тази оценка. С годините се убедихме, че най-важно предусловие за осъществяване на дигитална трансформация е скорострелната техническа поддръжка. Защото тя изгражда у потребителите спокойствие, че дори и да объркат тук и там нещо, това няма да е фатално. Ние, разбира се, вървим напред с тези мисли и нагласи, за още по-бърза реакция, подобрения и достигане до възможно най- правилния подход във всеки аспект. 

Подготвихме и ключови изводи от проведените дълбочинни интервюта:

Целта беше да установим силните и слабите ни страни, нагласите и възприятията фокусирани върху електронния дневник на Школо.

Започнахме с въпроса:
“Какво е първото нещо, което Ви идва наум, когато чуете „ел. дневник?“
Получихме не малко идентични отговори, които бяха само една дума - "ШКОЛО". А някои от другите отговори бяха:

 • “Най- удобното нещо, което има в образованието!”;
 • “Може да си го носим в джоба!”;
 • “Функционалност!”;
 • “Облекчение и бързина!” ;
 • ”Нещо, което е за предпочитане, иновативно, облекчаващо учителя!”.

Някои от отговорите на въпроси като:
“Какво се промени в работата ви след интегрирането на ел. дневник? или Какви са подобренията, от които се възползвате?” са:

 • “Помощ при допълнителната подкрепа - облекчена работа!”;
 • “Бърз и лесен достъп до всякаква информация”;
 • “По- улеснена работа, всичко ни е в електронен вариант.”;
 • “Всичко става по-лесно.”;
 • “Нанасянето на извънкласните дейности!”.

Много от тях споделят, че първоначално им отнема време, докато свикнат със системата, но после работата с Школо ги облекчава!

Зададохме им въпрос по отношение на ръководствата и до колко те им помагат в ежедневната работа при затруднения.
Всички учители и директори бяха единодушни, че доста ги улесняват!
Също си помагат, като се свържат с нас или да се обърнат към системния администратор в училището.

Ние ги поздравяваме, че винаги намират начин да решат проблемите си и с времето натрупват достатъчно опит, стават все по- уверени в работата си с дневника и нямат нужда от нашето съдействие, което потвърждава, че са положени усилия и старание от двете страни.

Завършихме с въпросите:
“Вие лично, какво бихте променили, ако управлявахте Школо?” и “Какъв е идеалният според Вас ел. дневник, с който бихте работили?” 90% от интервюираните, казаха, че не биха променили нищо, ако управляваха Школо, а идеалният дневник е именно той


След анализирането на всички отговори, изводите са налице - Нашите клиенти са доволни от това, което им предлагаме и екипът ни се справя навреме с проблемите им!
Ние продължаваме да развиваме спектъра от функционалности в платформата, с които се надяваме да продължаваме да облекчаваме и удовлетворяваме работата на всички потребители, ползващи платформата на Школо.

Работим и по това за всеки подаден сигнал потребителят да може да следи в реално време какво се случва с неговия казус.


Ето и някои от положителните коментари, които получихме:

 • "Възхищавам се на огромното Ви търпение към нас... както и невероятния професионализъм, с който подхождате към наложилите се обстоятелства в страната! Бъдете здрави, уважаеми момичета и момчета... влюбени в живота и във "вятъра на промяната"! "
 • "Мога да кажа , че съм доволен от платформата и виждам , че непрекъснато се работи по усъвършенстването ѝ . Това прави работата ми като преподавател лесна , пести ми време , улеснява ме и Shkolo е винаги с мен , навсякъде, по всяко време..... в джоба ми. Дори да съм пропуснал нещо не е фатално. Нали е в джоба ми!!!"
 • "Най-голямата стъпка в образованието откакто изобщо има българско образование! Поздравления!"
 • "Продължавайте със същия ентусиазъм и хъс! Благодаря на екипа Ви, че мигновено реагирате при потърсена помощ. При внедряването на дневника много от колегите бяха негативно настроени, но сега са доволни, че се спряхме точно на Школо. Лесен за работа с интуитивен интерфейс и "спасение" от бумащината. Благодарим Ви!"
 • "Системата е лесна за разбиране и работа, аз който не знаех как се пуска компютъра, сега нямам никакви проблеми, не бих преминал отново на хартиен носител."
 • "Справяте се чудесно, вие сте светъл лъч надежда, че в България е възможен професионализмът!"
 • "Благодаря Ви за идеята и неописуемия труд, вложен в създаването и оптимизирането на тази платформа. Благодарна съм, че практикувам любимата професия точно в ерата на дигиталния подем, когато административната работа се случва интелигентно и екологично."


Благодарим на всички отделили от времето си да отговорят на въпросите и да ни съдействат!

Очаквайте отделна блог статия с предложенията ви за доработки, които ще осъществим.
Смятаме, че път до съвършенството няма, но придружени с идеалистични представи, вяра, упорита работа и мотивация ще дадем всичко от себе си, за да може да създадем това по-добро бъдеще, за което говорим. Именно затова и обратната връзка за нас е от изключително значение, защото тя е нашето огледало и посока на действие!

Сърдечни поздрави от целия екип на Школо!


ВИЖТЕ Вашите предложения, които предстои да разработим