Справка „Взети занятия“

1.От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2.Избираме „Нова справка“ 3. Избираме „Взети занятия“ 4. Посочваме обхват и типове занятия След като го изберем, натиснете „Генерирай справка“ 5. Справката е готова При нужда можем да генерираме Excel или PDF файл.В случай че боравим със стара справка, можем да е актуализираме с бутона „Обнови“. Можем и да … Продължете с четенето на Справка „Взети занятия“