ШКОЛО УРОЦИ – новости май 2022

През месец май акцентирахме върху създаване на лесна и удобна възможност за потребителите да възстановят сума от урок или да я преобразуват във ваучер, който да използват за друго обучение в платформата.


1. Връщане на сума от урок чрез ваучер

1.1 Възможно само от първо обучение, проведено при обучител за първи път. (Ако обучаемият е имал повече от един успешно проведени уроци- връщането на сумата не е възможно).

1.2 Ако потребителя избере опция ваучер/промокод- връща му се сумата на урока+ 5 лв, като този ваучер е валиден само за този конкретен потребител, в срок от 1 година.

1.3 Веднъж избрана такава опция- не може да бъде променяна. (Ако обучаемият избере ваучер и го използва за друг курс, с друг обучител за друго обучение и отново желае да си възстанови сумата- единствената опция ще бъде ваучер.)

1.4 Ако потребителят използва ваучера за друго обучение на по-ниска стойност- генерираме друг промокод за останалата сума

1.5 Обучаем получава промокод, в случай, когато е одобрил покана от обучител със специфична цена, но след това не е провел урока

2. Връщане на сума от първи проведен урок при обучител за първо обучение

-Ако обучаемият е закупил пакет- му се връща цялата сума

-Ако е закупил индивидуален урок- му се връща цялата сума

-Ако е закупил повече от един пакет за едно обучение- връща му се цялата сума, вкл. за индивидуалния урок. Ако е резервирал повече уроци- автоматично се отказват и обучителят получава известие, като причината за отказ е "Отказ поради недоволство от страна на обучаемия.”

2.1 Добавихме бутон “Върни покупка”, като се отваря прозорец с текст "Ако не сте удовлетворен/а от обучението и не желаете да продължите работа с този обучител, попълнете заявката, за да Ви възстановим заплатената сума."

2.2 Изпращаме имейл до обучаемите, когато сумата от обучението е възстановена по банкова сметка

3. Профил на обучител3.1 Добавихме допълнителна информация към профилите на обучителите3.2 "Резервирани обучения" включва одобрените резервации от обучителя и изпратените покани3.3 При създаване на ново обучение от обучител се добавя предварително дефиниран пакет от уроци
3.4 При посочване на категория на обучение  “Личностно развитите” се отбелязват целева аудитория: Предучилищни; 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас (тази категория комбинира 8-10 и 11-12); Възрастни

3.5 Изпраща се известие до обучител, когато не е оставил коментар след проведено обучение4. Други

4.1 Съобщенията се изпращат с “enter”, а за нов ред могат да се използват комбинациите- “ctrl+enter” и “shift+enter”

4.2 Изпращаме имейл до обучаем, при връщане на сума от обучение чрез ваучер и при оставаща разлика

4.3 Когато потребител иска да достъпи уроците от дневника, трябва да се съгласи със следните условия