Новости в платформата ШКОЛО (април 2017)

Сигурно се чудите какви са тези нови бутони на началната страница на ШКОЛО? В настоящата блиц-публикация ще се опитам да отговаря на този въпрос и набързо да резюмирам по-важните новости в платформата от последните 3 седмици.

Вход с Facebook и Microsoft Office 365

За да не се налага да помните вечно пароли, ви предлагаме вход с Facebook и Office 365. А скоро предстои да въведем и вход с Google/Gmail.

 

По-бързо зареждане на сайта

Не, че сме имали проблем със скоростта, но все пак нашият екип обича сайтовете да се зареждат бързо (< 1 сек). Затова въведохме промени, които би трябвало да зареждат платформата SHKOLO във вашия браузър под 1 секунда. При голямо натоварване, времето за зареждане може да се качи до 2 секунди. Ако все пак ви се случи някой екран да се зареди за повече от 2 секунди, моля, пишете ни на info@shkolo.com.

Прогнозни оценки

Показват се автоматично изчислени средноаритметични, прогнозни оценки (засега само за срочните оценки, предстои да се въведат и прогнозни годишни оценки).

За родители

Известия за нови оценки и отсъствия

Известията за нови оценки и отсъствия вече ви водят директно до новата оценка или отсъствие. Така няма да се чудите, коя точно е  новата оценка. Предстои да го направим и за редактираните оценки и отсъствия.

За учителите

Уважаване и изтриване на отсъствия

По молба на буквално десетки учители и директори, уважаването и изтриването на отсъствия вече става в табличен вид за по-голямо удобство.

Добавяне на отсъствия - показва старите

При добавяне на отсъствия през табличния режим, класните ръководители виждат и вече въведените отсъствия за избрания ден. По този начин се избягва възможността от дублиране на отсъствия.

Добавяне на оценки - показва старите

При добавяне на оценки се показват старите оценки по дадения предмет, за да се избегнат евентуални дублажи.

При клик върху оценката се появява и информация кой и кога е въвел оценката.

За училищния администратор

Промяна на учебни програми

Училищният администратор вече може да редактира учебните програми, дори и на класове, в които вече има въведени оценки и отсъствия. През текущата седмица ще разработим допълнителни подобрения по отношение на тази функционалност (родителите да могат получават известия при промяна в програмата и също така да могат да проследят история на промените).

Сигурно изпускам десетки други малки подобрения, но моля да ме извините, тъй като от работа по системата не ни остава време да описваме детайлно подобренията в нея. Ако все пак, имате някакви технически проблеми и не можете да си свършите работата, пишете ни на info@shkolo.com


Предходен бюлетин: