Статистиките в Школо – мощен инструмент в помощ на всеки родител

ВНИМАНИЕ: Азбучният ред и имената на децата НЯМАТ отношение към класацията, която виждат родителите. Ако трима ученици имат успех 6.00, то и тримата ученици ще са на първо място. Следващият ученик с 5.99 ще е на четвърто място.

ВНИМАНИЕ: В класациите влизат ВСИЧКИ оценки и то с десетичните си дроби. Например, детето Ви може да има десет отлични оценки, но девет от тях да са пълни шестици - 6.00, а десетата - 5.50. В този случай ученик с десет пълни шестици (т.е. 6.00) ще се намира пред вашето дете в класацията по успех.

Колко често ви се случва, научавайки поредната оценка за вашето дете, да се чудите това добър или слаб резултат е? Откъде знаете две-три забележки дали поставят вашето детето  в класация "проблемно поведение"? Без нужния контекст родителят няма как да се ориентира дали детето му се справя добре в училище - нито като успех, нито като поведение.

Затова екипът на ШКОЛО разработи модул "Статистики", посредством  който родителите могат да следят резултатите на своето дете, виждайки и "общата картинка" и как тяхното дете се вписва в нея.

Нека разгледаме няколко от всичките възможни сценария в помощ на родителя.

1. Нова оценка

Получавайки нова оценка, например Мн. добър 5, вие няма как да разберете дали това е колосален успех или пък посредствен резултат...

Използвайки обаче статистиките в Школо, вие можете да разберете на кое място в класа и на кое място във випуска попада вашето дете благодарение на този свой резултат.

Нещо повече - използвайки филтрите, може да следите резултатите по предмети или типове изпитвания. Така лесно може да анализирате с какъв тип изпитване вашето дете се справя най-добре или по кои точно предмети. Може да се забелязва девиация от общия пулс на паралелката при определени предмети или типове изпитвания. А както знаем, първа стъпка от решението на даден проблем е неговото осъзнаване.

2. Ново отсъствие

Както знаем много и малко са разтегливи понятия, ако нямаме отправна точка. Получавайки отсъствия по даден предмет, вие имате възможността да направите анализ това как се отразява на детето спрямо неговите връстници.

Също така можем да проследим дали няма завишение на отсъствията по определени предмети, което например може да се случва, когато вашето дете е в конфликт с конкретен преподавател.

Това са само част от възможностите на модул “Статистики”, с чиято помощ можете бързо да анализирате резултатите на вашето дете в контекста на случващото се в неговия клас, випуск и училище. Ако смятате, че има с какво да се обогати модула или имате предложение за нови функционалности, чувствайте се свободни да ни пишете на info@shkolo.com.

РЕДАКЦИЯ:

За да видите колко точно ученици имат по-висок успех от вашето дете трябва да натиснете върху класацията: