Модул „Статистики за родители“ става платенРЕДАКЦИЯ (17.01.2019): Модул "Статистики за родители" остава безплатен

На 21.01.2019г. модул "Статистики за родители" става платен. Във връзка с това отговаряме на няколко въпроса, които може би ви интересуват.1) Защо родителите плащат за електронен дневник?

Родителите НЕ плащат за електронен дневник. Модул "Дневник" и всички останали съпътстващи модули са и остават НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ за родителите. Единствено модул "Статистики за родители" е платен.2) Защо родителите плащат, когато училището е платило за модул
"Статистики"?

Училището е платило за модул "Училищни статистики". Модул "Статистики за родители" е друга функционалност, която е достъпна само и единствено от родители.3) Защо се налага да плащаме дори и за една функционалност?

Школо е изцяло частен проект. Не сме получили и стотинка финансиране от фонд, фондация или министерство. До момента се издържаме единствено с лицензионни такси, които училищата плащат, за да администрират своите работни процеси.

За две години обаче проектът се разрасна главоломно. Школо е трети по посещаемост български сайт. Разходите се покачиха значително. За да можем да продължим да съществуваме и да развиваме проекта, се налага да направим платена една малка част от всички разработени от нас функционалности.

Благодарни сме на всички потребители, които решат да ни подкрепят не само морално, но и финансово.

Тези, които НЕ желаят да ни подкрепят, могат да продължат да ползват останалата част от платформата напълно безплатно.4) Планирате ли да направите и други модули платени?

Не. На този етап не планираме да правим други модули платени за родители.5) Какво ще се промени от тук насетне?

Родителите, които имат желание да използват модул "Статистики за родители", трябва да заплатят. Ако НЕ желаят да използват модула, нищо не се променя за тях.6) Как се осъществява плащането?

Плащането се осъществява само с банкова карта (кредитна, дебитна).
"Школо" ООД използва услугите на банковата институция "Ипей" АД за извършване на еднократен превод. "Школо" ООД НЕ съхранява информация за вашите банкови карти.7) Кой получава достъп до модул "Статистики за родители" след плащане?

При плащане за ученик Х достъп получават самият ученик и всички негови родители и настойници.8) Какъв е периодът на активност?

Това зависи от избрания абонаментен план. Има три опции: 1, 4 и 12 месеца. Периодът на активност започва да тече от момента на плащането.9) Какви са цените?

  • 1 месец - 4,99лв
  • 4 месеца - 16,96лв
  • 12 месеца - 29,99лв10) Ако не желая да платя за статистиките, ще виждам ли поне класацията по успех?

Да, ще продължите да виждате началния екран по същия начин както и днес. На началния екран ще продължите да виждате средния успех и мястото на вашето дете по среден успех в класа.
Единствено няма да виждате в менюто вляво секция "Статистики".Поощряваме всички родители да закупят и активират модул "Статистики за родители". Не само, защото така ще подкрепите развитието на проекта ШКОЛО, а и защото тези статистики доказано помагат на родители и ученици да разберат по-добре получаваните в училище оценки и съответно да повишат своя успех.