Стъпка 7 Ограничения – ръчни настройки и Асистент

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=ddKDqEj7lRY Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 7 „Ограничения“ може да зададете изискванията си по повод подредбата и комбинирането на предметите в седмичните разписания на паралелките. Ръчни настройки Някои ограничения могат да се зададат с валидност за всички паралелки, а други се задават с […]

Стъпка 6 Учители

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=__RHEDQE3Jc Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 6 „Учители „може да зададете ограничения в графиците на преподавателите. Тези ограничения са полезни например, когато в училището преподават лектори и пътуващи учители и при изграждане на графика на директора. Съветваме Ви да прилагате ограничения в тази […]

Стъпка 5 Стаи

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=2gU9ztYTID0 Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка „Стаи „може да ревизирате и преразпределите предметни групи, обвързани с помещенията, които сте създали в модул „Склад“. Стъпката е обвързана с помещенията, които са зададени в модул „Склад“. В шаблона можете да включите всички създадени помещения […]

Стъпка 4 Режими – ръчни настройки и Асистент

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=kS4iTLeu1ic Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 4 „Режими“ може да зададете в кой час или в кой ден от седмицата даден предмет да се появява в седмичното разписание на паралелка. Също така може да премахнете неизползваеми часове от дневните режими на паралелките, […]

Стъпка 3 Групи – ръчни настройки и Асистент

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=m3z7eA-oMlQ Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират  системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 3 Групи можете да включите/изключите желаните групи по предметите и да направите желаните корекции по техния седмичен хорариум. Ръчни настройки 1. Изберете паралелка. Генераторът не приема дробни и нулеви стойности при задаването на брой часове по предмет за […]

Стъпка 2 Паралелки – ръчни настройки и Асистент

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=D9e_SFHoI30 Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират  системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 2 Паралелки изберете паралелките и режимите, които желаете да включите в генерирането на шаблона. Ръчни настройки 1. В графа „Паралелка“ посочете за кои паралелки желаете да генерирате седмично разписание. Това може да направите вкупом за […]

Стъпка 1 Данни

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=ZUk0SESGyWs Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират  системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 1 Данни трябва да посочите име на шаблона, който ще генерирате и за кой срок той е приложим. 1. В поле „Име“ въведете името на шблона. 2. В падащото меню „Учебен срок“ посочете за кой […]

ГСР Асистент

Функционалността на Генератора на седмично разписание „Асистент“ е създадена, за да автоматизира процеса на ръчни настройки в стъпките за генериране на седмично разписание. Асистентът анализира и прави изводи, които след това прилага при изграждането на нов шаблон, обосновавайки се на основата на историческите данни за разположението и комбинацията от предмети в седмичните разписания на паралелките […]