Как да въведа разписание, ако имам дни с различен дневен режим

1. Изберете дневния режим на вашия клас 2. Коригирайте дните с различен дневен режим Внимание: Изберете времетраенето на часа от падащото меню. Въведете точното време за началото на всеки час! 3. Натиснете „Запази и премини“ 4. Готово!  

Как да редактирам седмично разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори, като последните могат да редактират разписанието на всяка една паралелка. Класните ръководители не могат да правят промени за отминал период! 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Разписание“ 3. Натиснете бутон „Редактирай“ 4.Изберете седмичното разписание, което искате да редактирате При наличие на разлика […]

Добавяне на седмично разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Разписание“ 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете период на разписанието ВНИМАНИЕ: Ако ще въвеждате разписание за целия срок, тогава няма нужда да променяте нищо в настоящата стъпка. Направо натиснете „Запази и премини“. ВНИМАНИЕ: Може да избирате […]

Как да редактирам дневен режим?

ВНИМАНИЕ: тази операция може да изпълнява единствено системният администратор в училището. 1. Отидете на „Администрация -> Дневни режими“ 2. Натиснете бутон „Редактирай“ 3. Редактирайте дневния режим (име, тип, начало и край на часовете) 4. Натиснете бутон „Запази“ Вижте още: Как да добавя дневен режим? Как да добавя седмично разписание?

Как да добавя дневен режим?

ВНИМАНИЕ: тази операция може да изпълнява единствено системният администратор в училището. 1. Изберете „Администрация -> Дневни режими“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3.Въведете име на дневния режим 4. Изберете дали дневният режим е един и същ през цялата седмица ВНИМАНИЕ: Ако изберете опция „Различен режим“, тогава ще имате възможност да въведете различен режим за всеки ден […]