Как да създам упражнителен тест

Целта на този вид тест е упражнителен. След завършването му от учениците, те веднага могат да разгледат резултатите на дадените от тях отговори. В случай, че по време на създаване на теста ви се наложи да спрете за дадено време, препоръчваме да го запазите и после да го довършите чрез „Редактирай“.В противен случай, ако изтече […]