76 училища успешно преминаха изцяло на е-дневник

Учебната година е към своя край. Сега е моментът да обявим списъка на училищата, които през септември се престрашиха да се превърнат в авангарда на българското образование и да преминат за пръв път изцяло на електронен дневник. Учителите в тези 76 училища спряха да попълват хартиени дневници и бележници и започнаха да въвеждат оценките и […]

Разяснения относно предстоящата училищна дигитализация – Септември 2018

Във връзка с предстоящата дигитализация на 2400 училища в страната и поетапното преминаване към електронни дневници, екипът на ШКОЛО отговаря на най-честите въпроси, които пристигат в нашата имейл поща.

Изтриване на седмично разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори, като последните могат да изтрият разписанието на всяка една паралелка. Класните ръководители не могат да правят промени за отминал период! 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Разписание“ 3. Натиснете бутон „Изтрий“ 4. Изберете период, за който желаете да изтриете разписанията ВНИМАНИЕ: Обърнете внимание, […]

Как да заключим дневника на определена дата

ВНИМАНИЕ: Настоящата функционалност е достъпна само за системните администратори. С оглед по-затегнато администриране на електронните дневници някои училищни ръководства пожелаха да заключват електронните дневници за отминал период. В настоящето ръководство е описано как системните администратори могат да заключват дневниците всеки месец на конкретна дата. 1. Посетете Администрация -> Училище 2. Натиснете бутон „Редактирай“ 3. Изберете […]

Имам нов ученик – как да го добавя в групите на паралелката?

ВНИМАНИЕ: това ръководство е достъпно за училищните администратори. Имаме нов ученик в класа. Не сме качвали в системата нов образец №1 за цялото училище, а само добавихме ученика по начина, описан в това ръководство. Сега обаче не успяваме да въвеждаме отсъствия на този ученик. Изписва, че ученикът не присъства в нито една група.  Как да […]

Как се формират срочните и годишните оценки

Отговарям на родителски въпроси, свързани с формирането на прогнозни срочни и годишни оценки. 1. С каква точност се въвеждат текущите оценки? Платформата позволява оценките да се въвеждат с точност до 0,01. Учителите сами преценяват дали да въвеждат точна или закръглена оценка. В държавните училища обикновено се въвеждат закръглени оценки и половинки (например 5.50, 4.50). За […]

МОН и ШКОЛО премахват хартиените дневници

Електронната платформа ШКОЛО се разработва в синхрон със стратегията на МОН за пълно премахване на хартиените дневници. Едно от училищата, които нетърпеливо чакат предстоящата дигитализация е 31 СУЧЕМ, гр. София.

Как да редактирам родителска среща

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Родителски“   3. Натиснете бутон „Редактирай“   4. Променете името, описанието или датата на родителската среща   5. Натиснете бутон „Запази“   6. Готово! Родителската среща е актуализирана. Автоматично са пратени известия до всички […]

Как да добавя родителска среща

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Родителски“ 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Въведете начало и край на родителската среща Можете да въведете и съобщение до родителите, но не е задължително 5. Натиснете бутон „Запази“ 6. Готово! Родителската среща е създадена и добавена […]

Как да редактирам седмично разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори, като последните могат да редактират разписанието на всяка една паралелка. Класните ръководители не могат да правят промени за отминал период! 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Разписание“ 3. Натиснете бутон „Редактирай“ 4.Изберете седмичното разписание, което искате да редактирате При наличие на разлика […]

Добавяне на седмично разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Разписание“ 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете период на разписанието ВНИМАНИЕ: Ако ще въвеждате разписание за целия срок, тогава няма нужда да променяте нищо в настоящата стъпка. Направо натиснете „Запази и премини“. ВНИМАНИЕ: Може да избирате […]

Как да изтрия контролна или класна работа от графика

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Контролни“ 3. Натиснете бутон „Изтрий“ Бутонът се намира срещу контролната или класна работа, която желаете да изтриете. 4. Потвърдете изтриването 5. Готово!

Как да редактирам график на контролните и класни работи

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Контролни“ 3. Натиснете бутон „Редактирай“ Бутонът се намира срещу името на контролната или класната работа, която желаете да промените. 4. Променете предмета, датата или описанието 5. Натиснете бутон „Запази“ 6. Готово!

Как да добавя график на контролните и класни работи

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Контролни“ 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете предмет 5. Изберете дата и час на провеждане 6. Натиснете бутон „Запази“ 7. Готово! Контролната работа е успешно вкарана в графика на класа. Учениците и родителите […]

Добавяне на оценка (I-III клас)

ВНИМАНИЕ: Подготвителните групи (ПГ-5, ПГ-6) се оценяват със същите качествени оценки, както и учениците в I-III клас. ВНИМАНИЕ: През учебната 2017-2018 година учениците в III клас все още се оценяват с количествени оценки (от 2 до 6). 1. Изберете клас 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Изберете оценка Освен ако оценяването I-III клас не е подменено, […]

Добавяне на оценка (СОП)

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности (СОП) могат да подлежат на количествено или качествено оценяване. За да могат учителите да въвеждат качествени оценки, за ученика със СОП трябва предварително да се зададе такъв режим по предмета. За повече информация вижте това ръководство. 1. Изберете класа, в който има ученик със СОП 2. Натиснете бутон „Добави“ […]

Електронни дневници във все повече училища от 15 септември

Влязохме и в централна емисия новини на БНТ. 🙂

Според националната телевизия все повече училища ще започнат да внедряват електронни дневници от началото на учебната година. По този начин тези училища ще се подготвят за цялостното преминаване към електронна алтернатива на хартиената документация.

Училищата преминават изцяло на електронен дневник

С новите промени в Наредба №8 на МОН училищата вече имат право да преминат изцяло на електронен дневник. По този начин вече няма да се налага дублиране на усилия от страна на учителите – от една страна да въвеждат оценки в хартиения, от друга – в електронния дневник.

Как да изтрия отзив за ученик?

ВНИМАНИЕ: Може да изтривате само отзиви, които са били създадени от вас. Не може да триете чужди отзиви. Изключение са училищните администратори – те могат да трият всички отзиви. 1. Навигирайте до даден клас и изберете секция „Отзиви“ 2. Изберете ученик, чиито отзив желаете да изтриете Натиснете върху броя на отзивите срещу името на ученика […]