електронен дневник – Страница 2 – Shkolo.bg
 

Как да редактирам седмично разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори, като последните могат да редактират разписанието на всяка една паралелка. Класните ръководители не могат да правят промени за отминал период! 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Разписание“ 3. Натиснете бутон „Редактирай“ 4. Изберете период, за който желаете да редактирате разписанието ВНИМАНИЕ: Ако […]

Добавяне на седмично разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Разписание“ 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете период на разписанието ВНИМАНИЕ: Ако ще въвеждате разписание за целия срок, тогава няма нужда да променяте нищо в настоящата стъпка. Направо натиснете „Запази и премини“. ВНИМАНИЕ: Може да избирате […]

Как да изтрия контролна или класна работа от графика

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Контролни“   3. Натиснете бутон „Изтрий“ Бутонът се намира срещу контролната или класна работа, която желаете да изтриете.   4. Потвърдете изтриването   5. Готово!

Как да редактирам график на контролните и класни работи

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Контролни“   3. Натиснете бутон „Редактирай“ Бутонът се намира срещу името на контролната или класната работа, която желаете да промените.   4. Променете предмета, датата или описанието     5. Натиснете […]

Как да добавя график на контролните и класни работи

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Контролни“   3. Натиснете бутон „Добави“   4. Изберете предмет   5. Изберете дата и час на провеждане   6. Натиснете бутон „Запази“   7. Готово! Контролната работа е успешно вкарана […]

Добавяне на оценка (I-III клас)

ВНИМАНИЕ: Подготвителните групи (ПГ-5, ПГ-6) се оценяват със същите качествени оценки, както и учениците в I-III клас. ВНИМАНИЕ: През учебната 2017-2018 година учениците в III клас все още се оценяват с количествени оценки (от 2 до 6). 1. Изберете клас 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Изберете оценка Освен ако оценяването I-III клас не е подменено, […]

Добавяне на оценка (СОП)

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности (СОП) могат да подлежат на количествено или качествено оценяване. За да могат учителите да въвеждат качествени оценки, за ученика със СОП трябва предварително да се зададе такъв режим по предмета. За повече информация вижте това ръководство. 1. Изберете класа, в който има ученик със СОП 2. Натиснете бутон „Добави“ […]

Електронни дневници във все повече училища от 15 септември

Влязохме и в централна емисия новини на БНТ. 🙂

Според националната телевизия все повече училища ще започнат да внедряват електронни дневници от началото на учебната година. По този начин тези училища ще се подготвят за цялостното преминаване към електронна алтернатива на хартиената документация.

Училищата преминават изцяло на електронен дневник

С новите промени в Наредба №8 на МОН училищата вече имат право да преминат изцяло на електронен дневник. По този начин вече няма да се налага дублиране на усилия от страна на учителите – от една страна да въвеждат оценки в хартиения, от друга – в електронния дневник.

Как да изтрия отзив за ученик?

ВНИМАНИЕ: Може да изтривате само отзиви, които са били създадени от вас. Не може да триете чужди отзиви. Изключение са училищните администратори – те могат да трият всички отзиви. 1. Навигирайте до даден клас и изберете секция „Отзиви“ 2. Изберете ученик, чиито отзив желаете да изтриете Натиснете върху броя на отзивите срещу името на ученика […]