Как да уважа (извиня) отсъствия?

ВНИМАНИЕ: Само класните ръководители могат да уважават (извиняват) отсъствия. ВНИМАНИЕ: Закъснения НЕ могат да бъдат уважавани. 1. Навигирайте до вашия клас и изберете секция „Отсъствия 2. Натиснете бутон „Уважи“ 3. Изберете дата, за която желаете да извинявате отсъствия 4. Изберете отсъствията, които желаете да уважите Могат да се уважават само неуважителни отсъствия (закъснения – не). Когато маркирате […]

Как да редактирам оценка?

ВНИМАНИЕ: Може да редактирате единствено оценки по вашите предмети. В случай, че учителите не могат да редактират оценките си, това може да се промени от настройките на училището. 1. Изберете предмет и оценка за редакция 2. Кликнете върху оценката и натиснете бутон „Редактирай“ 3. Можете да променяте всички полета 4. Натиснете бутон „Запази“ 5. Може […]

Как да изтрия индивидуална оценка?

ВНИМАНИЕ: Може да изтривате единствено оценки, които Вие сте вписвали. 1. Изберете предмета и оценката, която искате да изтриете 2. Кликнете върху оценката и изберете бутона „Изтрий“ 3.1 Потвърдете операцията 3.2 Вижте съобщението за успешно извършена операция 4.1 Ако във вашето училище е активиран „Стриктен режим“ ще се появи този прозорец, в който е необходимо […]

Как да изтрия оценки?

ВНИМАНИЕ: Ако сте учител, може да изтривате единствено оценки по вашите предмети. 1.  Изберете клас и натиснете бутона „Изтрий“ 2. Натиснете върху оценките за изтриване Ще видите списък с оценките по вашите предмети в този клас. Може да изтривате единствено въведени от вас оценки. 3. Натиснете бутон „Изтрий“ 4. Потвърдете операцията 4.1 Вижте съобщението за […]

Как да добавя отсъствия?

1. Посочете паралелка и изберете секция „Отсъствия“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Изберете седмица По начало е избрана настоящата седмица, но може да я смените при нужда. 4. Въведете номерата на отсъстващите или закъснели ученици ВНИМАНИЕ: Може да въвеждате отсъствия само по вашите предмети (класният ръководител може да въвежда по всичко). 6. Натиснете бутон „Запази“ 7. Операцията […]

Как да добавя оценки за целия клас?

1. Изберете клас и натиснете бутона ДОБАВИ 2. Изберете предмет в най-горния ред Ако преподавате само по един предмет в дадения клас, то предметът ще бъде вече автоматично избран. 3. Изберете тип на оценката в най-горния ред 4. Изберете дата на изпитването в най-горния ред По начало е избран настоящия ден, но може да го смените, ако ще въвеждате […]

Как да добавя оценка?

1. Изберете клас и натиснете бутона ДОБАВИ Изберете паралелка, в която преподавате от навигационното меню вляво (примерно 8А) и натиснете бутона ДОБАВИ. 2. Въведете оценка за даден ученик 3. Изберете предмет Ако преподавате само по един предмет в дадения клас, то предметът ще бъде вече автоматично избран. 4. Изберете тип на оценката 5. Изберете датата, на която […]

Смиляна Димитрова – Работата с електронния дневник е 5-10 минути на ден

Електронният дневник е най-бързата и удобна платформа за връзка с родителите, относно оценки и отсъствия на учениците, както и за предаване на информация, свързана с училищния живот (предстоящи мероприятия, родителски срещи, ваканции и други).