Йордан Левордашки – Крайната цел е премахването на хартиените дневници

Като административен зам. директор защо избрахте електронния дневник на Школо.бг? Избрах платформата, защото още преди около две години момчетата от екипа осъществиха контакт с нас, за да разработят продукт за инвентаризация. В съвместната ни работа в продължение на около половин година останахме изключително впечатлени от уменията, хъса и желанието да разучат цялата нормативна база, касаеща […]

Смиляна Димитрова – Работата с електронния дневник е 5-10 минути на ден

Електронният дневник е най-бързата и удобна платформа за връзка с родителите, относно оценки и отсъствия на учениците, както и за предаване на информация, свързана с училищния живот (предстоящи мероприятия, родителски срещи, ваканции и други).

Ива Асенова – Поставям на първо място нуждите на учителите

Като технологичен директор, защо избрахте електронния дневник на Школо.бг?

Поставям на първо място нуждите на учителите, а до момента, това беше една по-добре и лесно действаща платформа, с по-интуитивен дизайн и по-лесна връзка с родителите. Не на последно място смятам, че има значение екипа с който се работи, а той откликва на нуждите ни, както и факта, че Школо.бг е изцяло български продукт.