Как да изтрия паралелка

ВНИМАНИЕ: може да триете паралелки, само ако в тях не присъстват ученици и не е въведена учебна програма за тях. 1. Навигирайте до „Администрация -> Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Изтрий“ 3. Потвърдете изтриването 4. Готово!

Как да редактирам паралелка

ВНИМАНИЕ: Ако желаете да смените класния ръководител или списъка с предмети и учители за дадена паралелка, то това ръководство ще ви помогне. 1. Навигирайте до „Администрация -> Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Редакция“ Изберете класа, който желаете да промените и натиснете бутон „Редакция“ на този ред. 3. Редакция в „Основни данни“ Ако има нужда, може да […]

Как да добавя нова паралелка

Тук можете да създадете нова паралелка за редовна форма на обучение или такава, в която да добавите ученици от ресурсна и логопедична група или неприсъствена форма на обучение. 1. Навигирайте до „Администрация ->Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Попълнете всички задължителни полета 4. Изберете секция „Предмети и учители“ Изберете поне един предмет и посочете учителя, […]