Как да изтрия контролна или класна работа от графика

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Контролни“ 3. Натиснете бутон „Изтрий“ Бутонът се намира срещу контролната или класна работа, която желаете да изтриете. 4. Потвърдете изтриването 5. Готово!

Как да редактирам график на контролните и класни работи

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Контролни“ 3. Натиснете бутон „Редактирай“ Бутонът се намира срещу името на контролната или класната работа, която желаете да промените. 4. Променете предмета, датата или описанието 5. Натиснете бутон „Запази“ 6. Готово!

Как да добавя график на контролните и класни работи

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Контролни“ 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете предмет 5. Изберете дата и час на провеждане 6. Натиснете бутон „Запази“ 7. Готово! Контролната работа е успешно вкарана в графика на класа. Учениците и родителите […]