Как да генерирам и кача в НЕИСПУО справка за ученици в СФО

ВНИМАНИЕ! Справката се генерира само за учебната 2022/2023г. В нея влизат само ученици, за които в Школо има създадени дневници и имат вписани оценки в тях. Ако в Школо няма въведени данни, информацията може да бъде вписана само ръчно в ЛОД на всеки един ученик в НЕИСПУО. 1. Навигирайте до модул „Справки“ 2. Изберете нова […]

Експорт на документи за НЕИСПУО

За да можете да качите успешно файла, генерирайте пореден рег. номер от Модул „Деца и ученици“, секция „Шаблони и документи“ в НЕИСПУО и го вписвайте коректно, в предвидидено за това поле на всеки документ. 1. От модул „Деловодство“ изберете „Ученически документи“ В случай че документът не е оригинал изберете „Дубликати на документи“ 2. Изберете документ, […]

SHKOLO вече позволява качване на отсъствия в НЕИСПУО

Уважаеми директори, вече няма нужда да въвеждате с часове отсъствия в АдминПро на всяко 5-о число от месеца. За ваше улеснение създадохме бутон за генериране на файл с отсъствия, който може да качите директно в НЕИСПУО. Стига вашите учители да са си въвели отсъствията в SHKOLO, то вие няма нужда да въвеждате на ръка отсъствията никъде другаде. Ето […]

Как да генерирам справка с отсъствията за НЕИСПУО

ВНИМАНИЕ: Тази операция може да се извършва единствено от системни администратори и директори. 1. Изберете „Статистика – Справки“ от менюто 2. Натиснете бутон „Нова справка“ 3. За тип на справката изберете „Отсъствия (за НЕИСПУО)“ 4. Изберете месец, за който ще подавате данни в НЕИСПУО 5. Натиснете бутон „Генерирай справката“ 6. Натиснете бутон „Експорт“, за да […]