Редакция на номерата в класа

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално само за класните ръководители и училищните администратори. 1. Посетете дневника на вашия клас 2. Изберете секция „Ученици“ Възможно е тя да е скрита най-вдясно по лентата с реквизити на дневника, където има меню „Още“. 3. Натиснете бутон „Редакция на номера“ 3.1 Можете да ползвате и бутона за автоматично преномериране по […]