Имам нов ученик – как да го добавя в групите на паралелката?

ВНИМАНИЕ: това ръководство е достъпно за училищните администратори. Имаме нов ученик в класа. Не сме качвали в системата нов образец №1 за цялото училище, а само добавихме ученика по начина, описан в това ръководство. Сега обаче не успяваме да въвеждаме отсъствия на този ученик. Изписва, че ученикът не присъства в нито една група.  Как да […]

Как да въведа отсъствия за цяла седмица

ВНИМАНИЕ: тази функционалност е достъпна само за класните ръководители и училищните администратори. Настоящето ръководство описва как се въвеждат, извиняват, изтриват отсъствия за ЦЯЛА СЕДМИЦА. 1. Навигирайте до вашия клас и изберете секция „Отсъствия“ 2. Натиснете бутон „Администрирай“ 3. Изберете седмица Изберете седмицата, за която желаете да въведете или редактирате отсъствия. 4. Въведете или редактирайте съответните […]

SHKOLO вече позволява качване на отсъствия в НЕИСПУО

Уважаеми директори, вече няма нужда да въвеждате с часове отсъствия в АдминПро на всяко 5-о число от месеца. За ваше улеснение създадохме бутон за генериране на файл с отсъствия, който може да качите директно в НЕИСПУО. Стига вашите учители да са си въвели отсъствията в SHKOLO, то вие няма нужда да въвеждате на ръка отсъствията никъде другаде. Ето […]

Как да генерирам справка с отсъствията за НЕИСПУО

ВНИМАНИЕ: Тази операция може да се извършва единствено от системни администратори и директори. 1. Изберете „Статистика – Справки“ от менюто 2. Натиснете бутон „Нова справка“ 3. За тип на справката изберете „Отсъствия (за НЕИСПУО)“ 4. Изберете месец, за който ще подавате данни в НЕИСПУО 5. Натиснете бутон „Генерирай справката“ 6. Натиснете бутон „Експорт“, за да […]

Как да видя отсъствията за текущата седмица?

ВНИМАНИЕ: Ако липсват отсъствия в дневника, обърнете се към класния ръководител. 1. От навигационното меню изберете „Дневник“ 2. Изберете детето, чиито отсъствия желаете да видите 3. Изберете секция „Отсъствия“ 4. Натиснете бутон „Филтри“ 5. Изберете „Текуща седмица“ 6. Виждате единствено отсъствията на вашето дете за текущата седмица По същия начин можете да изберете „Текущ месец“ или друг период за вашата […]

Как да видя отсъствията на своето дете?

ВНИМАНИЕ: Ако липсват отсъствия в дневника, преди да се обърнете към класния ръководител, проверете дали не сте задали филтър за визуализиране на отсъствията за определен период. 1. От навигационното меню изберете „Дневник“. 2. Изберете детето, чиито отсъствия желаете да видите. 3. Отидете на секция „Отсъствия“. 4. Вече виждате всички отсъствия. Показват се всички отсъствия за […]

Как да добавя отсъствия за целия ден (от класен ръководител)

ВНИМАНИЕ: Настоящият режим за въвеждане на отсъствия (табличен вид) е достъпен само за класните ръководители. Учителите могат да въвеждат отсъствия по следния начин – виж тук. 1. Изберете вашия клас и отидете на ОТСЪСТВИЯ 2. Натиснете бутона ДОБАВИ 3. Изберете ден на отсъствията По начало е избран настоящият ден, но може да го смените при нужда. […]

Как да изтрия отсъствия?

ВНИМАНИЕ: Ако сте учител, може да триете отсъствия единствено по вашите предмети. 1. Навигирайте до вашия клас и изберете секция „Отсъствия“ 2. Натиснете бутон „Изтрий“ Само класния ръководител и администратор виждат бутоните „Уважи“ и „Администрирай“. ВНИМАНИЕ: Учителите могат да трият единствено отсъствия, въведени от тях самите! ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Класните преподаватели могат да трият ВСИЧКИ отсъствия. 3. Изберете дата 4. […]

Как да уважа (извиня) отсъствия?

ВНИМАНИЕ: Само класните ръководители могат да уважават (извиняват) отсъствия. ВНИМАНИЕ: Закъснения НЕ могат да бъдат уважавани. 1. Навигирайте до вашия клас и изберете секция „Отсъствия 2. Натиснете бутон „Уважи“ 3. Изберете дата, за която желаете да извинявате отсъствия 4. Изберете отсъствията, които желаете да уважите Могат да се уважават само неуважителни отсъствия (закъснения – не). Когато маркирате […]

Как да добавя отсъствия?

1. Посочете паралелка и изберете секция „Отсъствия“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Изберете седмица По начало е избрана настоящата седмица, но може да я смените при нужда. 4. Въведете номерата на отсъстващите или закъснели ученици ВНИМАНИЕ: Може да въвеждате отсъствия само по вашите предмети (класният ръководител може да въвежда по всичко). 6. Натиснете бутон „Запази“ 7. Операцията […]