оценки – Shkolo.bg
 

Как да добавим оценка от друго училище

1. Отидете в Дневник и изберете клас В секция „Оценки“, натиснете бутона „Добави“. 2. Въведете оценката Изберете желания предмет, при необходимост въведете дата и напишете коментар. 3. Натиснете „Запази“ 4. Готово!

Добавяне на оценка (I-III клас)

ВНИМАНИЕ: Подготвителните групи (ПГ-5, ПГ-6) се оценяват със същите качествени оценки, както и учениците в I-III клас. ВНИМАНИЕ: През учебната 2017-2018 година учениците в III клас все още се оценяват с количествени оценки (от 2 до 6).   1. Изберете клас   2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Изберете оценка Освен ако оценяването I-III клас не […]

Добавяне на оценка (СОП)

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности (СОП) подлежат на качествено оценяване. За да могат учителите да въвеждат качествени оценки, ученикът със СОП трябва предварително да е бил отбелязан като такъв. За повече информация вижте това ръководство.   1. Изберете класа, в който има ученик със СОП   2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Изберете оценка Според Наредба […]

Как да видя само оценките от даден тип (напр. контролно)?

ВНИМАНИЕ: Ако липсват оценки в дневника, обърнете се към класния ръководител. 1. От навигационното меню изберете „Дневник“ 2. Изберете детето, чиито оценки желаете да видите 3. Би трябвало да се покажат оценките за това дете 4. Натиснете върху бутон „Филтри“ 5. Изберете типа оценки, които желаете да видите 6. Екранът автоматично се презарежда и показва само оценките, които […]

Как да видя оценките на своето дете?

ВНИМАНИЕ: Ако липсват оценки в дневника, преди да се обърнете към класния ръководител, проверете дали не сте задали филтър за визуализиране на оценки от определен тип или период.  1. От навигационното меню изберете „Дневник“ 2. Изберете детето, чиито оценки желаете да видите 3. Би трябвало да се покажат оценките за това дете 4. Натиснете върху […]

Как да редактирам оценка?

ВНИМАНИЕ: Може да редактирате единствено оценки по вашите предмети. 1. Изберете предмет и оценка за редакция   2. Натиснете бутона „Редактирай“ 3. Редактирайте оценката   4. Натиснете бутон „Запази“   5. Оценката би трябвало да е редактирана успешно Вижте още: Как да изтрия група оценки? Как да изтрия индивидуална оценка? Как да добавя оценки за целия […]

Как да изтрия индивидуална оценка?

ВНИМАНИЕ: Може да изтривате единствено оценки по вашите предмети. 1. Изберете клас и предмет   2. Изберете оценка за изтриване и натиснете „Изтрий“   3. Потвърдете операцията   4. Вижте съобщението за успешно извършена операция Вижте още: Как да изтрия група оценки? Как да редактирам индивидуална оценка? Как да добавя оценки за целия клас? Как […]

Как да изтрия оценки?

ВНИМАНИЕ: Ако сте учител, може да изтривате единствено оценки по вашите предмети. 1.  Изберете клас и натиснете бутона „Изтрий“   2. Натиснете върху оценките за изтриване Ще видите списък с оценките по вашите предмети в този клас. Може да изтривате единствено въведени от вас оценки.   3. Натиснете бутон „Изтрий“   4. Вижте съобщението за […]

Как да добавя оценки за целия клас?

1. Изберете клас и натиснете бутона ДОБАВИ   2. Изберете предмет в най-горния ред Ако преподавате само по един предмет в дадения клас, то предметът ще бъде вече автоматично избран.   3. Изберете тип на оценката в най-горния ред   4. Изберете дата на изпитването в най-горния ред   5. Изберете клас и натиснете бутона ДОБАВИ По начало […]

Как да добавя оценка?

1. Изберете клас и натиснете бутона ДОБАВИ Изберете вашия клас в навигационното меню вляво (примерно 6А) и натиснете бутона ДОБАВИ.   2. Въведете оценка за даден ученик   3. Изберете предмет Ако преподавате само по един предмет в дадения клас, то предметът ще бъде вече автоматично избран.   4. Изберете тип на оценката Ако липсва даден тип […]