Как да генерирам и кача в НЕИСПУО справка за ученици в СФО

ВНИМАНИЕ! Справката се генерира само за учебната 2022/2023г. В нея влизат само ученици, за които в Школо има създадени дневници и имат вписани оценки в тях. Ако в Школо няма въведени данни, информацията може да бъде вписана само ръчно в ЛОД на всеки един ученик в НЕИСПУО. 1. Навигирайте до модул „Справки“ 2. Изберете нова […]

Оценките са много. Как да се ориентирам кои са последните?

1. Въведените нови оценки ще Ви излязат като известие. Когато натиснете върху известието за оценка, пред самата оценка ще Ви излезе надпис „Нова“. 2. Въведете във филтри от коя до коя дата искате да видите оценките. Можете също така да ползвате филтъра за дата. Оценките са подредени в хронологичен ред, като последните въведени са разположени […]

Как да отбележа освободен от оценяване ученик

Ако даден ученик е освободен от оценяване по конкретен предмет (най-често ФВС), тогава може да го маркирате като такъв. В резултат стига да не са въвеждани оценки на този ученик по съответния предмет, тогава за срочна и годишна оценка ще пише „(освободен)“. 1. Отивате в Дневник – Ученици 2. Натискате бутон „Осв. от оценка“ 3. […]

Как да добавим оценка от друго училище

1. Отидете в Дневник и изберете клас В секция „Оценки“, натиснете бутона „Добави“. 2. Въведете оценката Изберете желания предмет, при необходимост въведете дата и напишете коментар. 3. Натиснете „Запази“ 4. Готово!

Добавяне на оценка (I-III клас)

ВНИМАНИЕ: Подготвителните групи (ПГ-5, ПГ-6) се оценяват със същите качествени оценки, както и учениците в I-III клас. ВНИМАНИЕ: През учебната 2017-2018 година учениците в III клас все още се оценяват с количествени оценки (от 2 до 6). 1. Изберете клас 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Изберете оценка Освен ако оценяването I-III клас не е подменено, […]

Добавяне на оценка (СОП)

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности (СОП) могат да подлежат на количествено или качествено оценяване. За да могат учителите да въвеждат качествени оценки, за ученика със СОП трябва предварително да се зададе такъв режим по предмета. За повече информация вижте това ръководство. 1. Изберете класа, в който има ученик със СОП 2. Натиснете бутон „Добави“ […]

Как да видя само оценките от даден тип (напр. контролно)?

ВНИМАНИЕ: Ако липсват оценки в дневника, обърнете се към класния ръководител. 1. От навигационното меню изберете „Дневник“ 2. Изберете детето, чиито оценки желаете да видите 3. Вече виждате нанесените оценки за детето. 4. Натиснете върху бутон „Филтри“ 5. Изберете типа оценки, които желаете да видите 6. Екранът автоматично се презарежда и показва само оценките, които търсите

Как да видя оценките на своето дете?

ВНИМАНИЕ: Ако липсват оценки в дневника, преди да се обърнете към класния ръководител, проверете дали не сте задали филтър за визуализиране на оценки от определен тип или период.  1. От навигационното меню изберете „Дневник“ 2. Изберете детето, чиито оценки желаете да видите 3. Автоматично ще Ви се заредят всички нанесени оценки по предметите. 4. За […]

Как да редактирам оценка?

ВНИМАНИЕ: Може да редактирате единствено оценки по вашите предмети. В случай, че учителите не могат да редактират оценките си, това може да се промени от настройките на училището. 1. Изберете предмет и оценка за редакция 2. Кликнете върху оценката и натиснете бутон „Редактирай“ 3. Можете да променяте всички полета 4. Натиснете бутон „Запази“ 5. Може […]

Как да изтрия индивидуална оценка?

ВНИМАНИЕ: Може да изтривате единствено оценки, които Вие сте вписвали. 1. Изберете предмета и оценката, която искате да изтриете 2. Кликнете върху оценката и изберете бутона „Изтрий“ 3.1 Потвърдете операцията 3.2 Вижте съобщението за успешно извършена операция 4.1 Ако във вашето училище е активиран „Стриктен режим“ ще се появи този прозорец, в който е необходимо […]

Как да изтрия оценки?

ВНИМАНИЕ: Ако сте учител, може да изтривате единствено оценки по вашите предмети. 1.  Изберете клас и натиснете бутона „Изтрий“ 2. Натиснете върху оценките за изтриване Ще видите списък с оценките по вашите предмети в този клас. Може да изтривате единствено въведени от вас оценки. 3. Натиснете бутон „Изтрий“ 4. Потвърдете операцията 4.1 Вижте съобщението за […]

Как да добавя оценки за целия клас?

1. Изберете клас и натиснете бутона ДОБАВИ 2. Изберете предмет в най-горния ред Ако преподавате само по един предмет в дадения клас, то предметът ще бъде вече автоматично избран. 3. Изберете тип на оценката в най-горния ред 4. Изберете дата на изпитването в най-горния ред По начало е избран настоящия ден, но може да го смените, ако ще въвеждате […]

Как да добавя оценка?

1. Изберете клас и натиснете бутона ДОБАВИ Изберете паралелка, в която преподавате от навигационното меню вляво (примерно 8А) и натиснете бутона ДОБАВИ. 2. Въведете оценка за даден ученик 3. Изберете предмет Ако преподавате само по един предмет в дадения клас, то предметът ще бъде вече автоматично избран. 4. Изберете тип на оценката 5. Изберете датата, на която […]