потребители – Shkolo.bg
 

Как да редактирам профил на родител

ВНИМАНИЕ: Достъп до тази функционалност имат само класните ръководители и училищните администратори. 1. Отидете в Дневник – Ученици 2. Натиснете върху името на родителя 3. Натиснете бутон „Редактирай“ 4. Направете нужните промени Може да промените както „Основни данни“ за родителя, така и в секция „Роля“ може да отбележите, че е родител на друго дете. 5. […]

Как да добавя роля на съществуващ потребител

ВНИМАНИЕ: Настоящето ръководство е валидно единствено за училищните администратори и директори. 1. Изберете „Администрация – Потребители“ 2. Открийте потребителя и натиснете бутон „Редактирай“ 3. Изберете секция „Роля“ 4. Натиснете бутон „Добави роля“ ВНИМАНИЕ: В случай, че желаете да смените текущата роля, няма нужда да добавяте нова, може просто да подмените настоящата. 5. Изберете нова роля […]

Как да отбележа потребител като учител по даден предмет

ВНИМАНИЕ: това ръководство е валидно само за училищните администратори. УТОЧНЕНИЕ: Това ръководство важи както за редакция на съществуващи вече учителски профили, така и за добавяне на учителска роля към потребител, който не е бил учител до момента. 1. Навигирайте до Администрация -> Потребители 2. Натиснете бутон Редакция срещу потребителя, който ще бъде редактиран 3. Изберете секция […]

Как да добавя учител

ВНИМАНИЕ: препоръчително е да въвеждате учителите през Образец №1 (АдминПро). Тъй като има училища, детски градини и езикови центрове, които не ползват Образец №1, затова позволяваме въвеждането на учители и през модул „Администрация“. ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за училищни администратори. 1. Изберете „Администрация -> Потребители“ от навигационното меню 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. […]

Как да добавя информация за личен лекар на ученик

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Ученици“ Възможно е тя да е скрита най-вдясно по лентата с реквизити на дневника, където има меню „Още“. 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете опция „Личен лекар“ 5. Изберете ученик   6. Въведете […]

Как да добавя родител (аз съм учител)

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Ученици“ Възможно е тя да е скрита най-вдясно по лентата с реквизити на дневника, където има меню „Още“. 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете опция „Родител“ 5. Изберете ученик 6. Въведете име и […]

Как да добавя ученик (аз съм учител)

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Ученици“ Възможно е тя да е скрита най-вдясно по лентата с реквизити на дневника, където има меню „Още“. 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете опция „Ученик“ 5. Въведете имена, ЕГН, дата на раждане […]

Как да активирам потребителски профил

ВНИМАНИЕ: По начало всеки новосъздаден от вас потребител е НЕАКТИВЕН. Профилът може да бъде активиран по един от следните два начина: А) лицето с предоставения от вас телефонен номер се регистрира само по описаната ТУК процедура. Тъй като вие вече сте въвели неговия телефонен номер, то това лице ще бъде автоматично разпознато от системата (т.е. ако […]

Как да отбележа ученик със СОП

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности (СОП), могат да подлежат на количествено или качествено оценяване. За да имат възможност учителите да въвеждат качествени оценки, е важно да отбележите в системата учениците със СОП. Настоящото ръководство важи за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете класа, в който има ученик със СОП. 2. Натиснете „Ученици“. 3. […]

Как да подменя паролата на активен потребител

ВНИМАНИЕ: Тази операция е видима само за училищните администратори. Операцията е валидна за вече активни потребители (такива, които вече имат потребителско име). 1. Навигирайте до Администрация -> Потребители 2. Изберете потребител Натиснете върху първото му име, за да видите данните на профила 3. Натиснете бутон „Смени парола“ 4. Въведете новата парола Въвежда се два пъти. […]