Как да редактирам родителска среща

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Родителски“   3. Натиснете бутон „Редактирай“   4. Променете името, описанието или датата на родителската среща   5. Натиснете бутон „Запази“   6. Готово! Родителската среща е актуализирана. Автоматично са пратени известия до всички […]

Как да добавя родителска среща

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Родителски“ 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Въведете начало и край на родителската среща Можете да въведете и съобщение до родителите, но не е задължително 5. Натиснете бутон „Запази“ 6. Готово! Родителската среща е създадена и добавена […]