Как да видя седмичното разписание на детето си

Последвайте описаните по- долу стъпки, за да можете да видите седмичното разписание на вашето дете. 1. Натиснете върху модул „Дневник“ и върху името на детето 1.2 Навигирайте до таб „Седмично разписание“ 1.3 Изберете седмицата, за която искате да видите разписанието 2. През мобилното приложение, влизате в профила си и избирате училището 2.1 Избирате ученика 2.2 […]

Изтриване на седмично разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори, като последните могат да изтрият разписанието на всяка една паралелка. Класните ръководители не могат да правят промени за отминал период! 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Разписание“ 3. Натиснете бутон „Изтрий“ 4. Изберете период, за който желаете да изтриете разписанията ВНИМАНИЕ: Обърнете внимание, […]

Как да редактирам седмично разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори, като последните могат да редактират разписанието на всяка една паралелка. Класните ръководители не могат да правят промени за отминал период! 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Разписание“ 3. Натиснете бутон „Редактирай“ 4.Изберете седмичното разписание, което искате да редактирате При наличие на разлика […]

Добавяне на седмично разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Разписание“ 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете период на разписанието ВНИМАНИЕ: Ако ще въвеждате разписание за целия срок, тогава няма нужда да променяте нищо в настоящата стъпка. Направо натиснете „Запази и премини“. ВНИМАНИЕ: Може да избирате […]

Как да редактирам дневен режим?

ВНИМАНИЕ: тази операция може да изпълнява единствено системният администратор в училището. 1. Отидете на „Администрация -> Дневни режими“ 2. Натиснете бутон „Редактирай“ 3. Редактирайте дневния режим (име, тип, начало и край на часовете) 4. Натиснете бутон „Запази“ Вижте още: Как да добавя дневен режим? Как да добавя седмично разписание?

Как да добавя дневен режим?

ВНИМАНИЕ: тази операция може да изпълнява единствено системният администратор в училището. 1. Изберете „Администрация -> Дневни режими“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3.Въведете име на дневния режим 4. Изберете дали дневният режим е един и същ през цялата седмица ВНИМАНИЕ: Ако изберете опция „Различен режим“, тогава ще имате възможност да въведете различен режим за всеки ден […]