системна администрация – Shkolo.bg
 

Как да заключим дневника на определена дата

ВНИМАНИЕ: Настоящата функционалност е достъпна само за системните администратори. С оглед по-затегнато администриране на електронните дневници някои училищни ръководства пожелаха да заключват електронните дневници за отминал период. В настоящето ръководство е описано как системните администратори могат да заключва дневниците всеки месецн на конкретна дата.   1. Посетете Администрация -> Училище   2. Натиснете бутон „Редактирай“ […]

Имам нов ученик – как да го добавя в групите на класа?

ВНИМАНИЕ: това ръководство е достъпно за училищните администратори. Имаме нов ученик в класа. Не сме качвали в системата нов образец №1 за цялото училище, а само добавихме ученика по начина, описан в това ръководство. Сега обаче не успяваме да въвеждаме отсъствия на този ученик. Изписва, че ученикът не присъства в нито една група.  Как да […]

Как да добавя роля на съществуващ потребител

ВНИМАНИЕ: Настоящето ръководство е валидно единствено за училищните администратори и директори.   1. Изберете „Администрация – Потребители“   2. Открийте потребителя и натиснете бутон „Редактирай“   3. Изберете секция „Роля“   4. Натиснете бутон „Добави роля“ ВНИМАНИЕ: В случай, че желаете да смените текущата роля, няма нужда да добавяте нова, може просто да подмените настоящата. […]

Как да отбележа потребител като учител по даден предмет

ВНИМАНИЕ: това ръководство е валидно само за училищните администратори. УТОЧНЕНИЕ: Това ръководство важи както за редакция на съществуващи вече учителски профили, така и за добавяне на учителска роля към потребител, който не е бил учител до момента.   Навигирайте до Администрация -> Потребители   Натиснете бутон Редакция срещу потребителя, който ще бъде редактиран   Изберете секция […]

Как да добавя учител

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за училищни администратори. ВНИМАНИЕ: препоръчително е да въвеждате учителите през Образец №1 (АдминПро). Тъй като има училища, детски градини и езикови центрове, които не ползват Образец №1, затова позволяваме въвеждането на учители и през модул „Администрация“.   1. Изберете „Администрация -> Потребители“ от навигационното меню 2. Натиснете бутон „Добави“ […]

Как да добавя информация за личен лекар на ученик

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Ученици“   3. Натиснете бутон „Добави“   4. Изберете опция „Личен лекар“   5. Изберете ученик 6. Въведете име и телефон на личния лекар Може да въведете и други данни за […]

Как да изтрия клас

ВНИМАНИЕ: може да триете класове, само ако в тях не присъстват ученици и не е въведена учебна програма за този клас.   1. Навигирайте до „Администрация -> Класове“   2. Натиснете бутон „Изтрий“   3. Потвърдете изтриването   4. Готово! Класът е успешно изтрит.  

Как да редактирам клас

ВНИМАНИЕ: Ако желаете да смените класния ръководител или списъка с предмети и учители за даден клас, то това ръководство ще ви помогне.   1. Навигирайте до „Администрация -> Класове“   2. Натиснете бутон „Редакция“ Изберете класа, който желаете да промените и натиснете бутон „Редакция“ на този ред.   3. Редактирайте класен ръководител и профилиращ предмет […]

Как да добавя нов клас

1. Навигирайте до „Администрация -> Класове“   2. Натиснете бутон „Добави“   3. Въведете клас, паралелка и класен ръководител   4. Изберете секция „Предмети и учители“   5. Натиснете бутон „Добави учебен предмет“ Натиснете бутона толкова пъти, колкото предмета/учители има в класа.   6. Изберете предметите Може да повтаряте предмети (в случай, че повече от […]

Как да създам групи в даден клас

1. Изберете „Администрация -> Класове“ от навигационното меню   2. Натиснете бутон „Редакция“ Изберете реда, на който е класът за редакция и натиснете бутон „Редакция“.   3. Изберете секция „Групи“   4. Натиснете бутон „Добави група“ Натиснете бутона толкова пъти, колкото групи желаете да създадете.   5. Въведете имена на групите 6. Изберете предмет и […]