Как да заключим дневника на определена дата

ВНИМАНИЕ: Настоящата функционалност е достъпна само за системните администратори. С оглед по-затегнато администриране на електронните дневници някои училищни ръководства пожелаха да заключват електронните дневници за отминал период. В настоящето ръководство е описано как системните администратори могат да заключват дневниците всеки месец на конкретна дата. 1. Посетете Администрация -> Училище 2. Натиснете бутон „Редактирай“ 3. Изберете […]

Имам нов ученик – как да го добавя в групите на паралелката?

ВНИМАНИЕ: това ръководство е достъпно за училищните администратори. Имаме нов ученик в класа. Не сме качвали в системата нов образец №1 за цялото училище, а само добавихме ученика по начина, описан в това ръководство. Сега обаче не успяваме да въвеждаме отсъствия на този ученик. Изписва, че ученикът не присъства в нито една група.  Как да […]

Как да добавя роля на съществуващ потребител

ВНИМАНИЕ: Настоящето ръководство е валидно единствено за училищните администратори и директори. 1. Изберете „Администрация – Потребители“ 2. Открийте потребителя и натиснете бутон „Редактирай“ 3. Изберете секция „Роля“ 4. Натиснете бутон „Добави роля“ ВНИМАНИЕ: В случай, че желаете да смените текущата роля, няма нужда да добавяте нова, може просто да подмените настоящата. 5. Изберете нова роля […]

Как да отбележа потребител като учител по даден предмет

ВНИМАНИЕ: това ръководство е валидно само за училищните администратори. УТОЧНЕНИЕ: Това ръководство важи както за редакция на съществуващи вече учителски профили, така и за добавяне на учителска роля към потребител, който не е бил учител до момента. 1. Навигирайте до Администрация -> Потребители 2. Натиснете бутон Редакция срещу потребителя, който ще бъде редактиран 3. Изберете секция […]

Как да добавя учител

ВНИМАНИЕ: препоръчително е да въвеждате учителите през Образец №1 (АдминПро). Тъй като има училища, детски градини и езикови центрове, които не ползват Образец №1, затова позволяваме въвеждането на учители и през модул „Администрация“. ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за училищни администратори. 1. Изберете „Администрация -> Потребители“ от навигационното меню 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. […]

Как да добавя информация за личен лекар на ученик

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Ученици“ Възможно е тя да е скрита най-вдясно по лентата с реквизити на дневника, където има меню „Още“. 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете опция „Личен лекар“ 5. Изберете ученик   6. Въведете […]

Как да изтрия паралелка

ВНИМАНИЕ: може да триете паралелки, само ако в тях не присъстват ученици и не е въведена учебна програма за тях.   1. Навигирайте до „Администрация -> Паралелки“   2. Натиснете бутон „Изтрий“   3. Потвърдете изтриването   4. Готово!  

Как да редактирам паралелка

ВНИМАНИЕ: Ако желаете да смените класния ръководител или списъка с предмети и учители за дадена паралелка, то това ръководство ще ви помогне. 1. Навигирайте до „Администрация -> Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Редакция“ Изберете класа, който желаете да промените и натиснете бутон „Редакция“ на този ред. 3. Редакция в „Основни данни“ Ако има нужда, може да […]

Как да добавя нова паралелка

Тук можете да създадете нова паралека за редовна форма на обучение или такава, в която да добавите ученици от ресурсна и логопедична група или неприсъствена форма на обучение. 1. Навигирайте до „Администрация ->Паралелки“   2. Натиснете бутон „Добави“   3. Попълнете всички задължителни полета   4. Изберете секция „Предмети и учители“ Изберете поне един предмет […]

Как да създам групи в дадена паралелка

1. Изберете „Администрация -> Паралелки“ от навигационното меню. 2. Натиснете бутон „Редакция“. Изберете реда, на който е паралелката и натиснете бутон „Редакция“. 3. Изберете секция „Групи“. В случаите, в които сте добавили предмет в Школо, автоматично се създава обща група.  В следващите стъпки ще Ви покажем как да коригирате общата група в частична (т.4, 4.1. […]

Как да активирам потребителски профил

ВНИМАНИЕ: По начало всеки новосъздаден от вас потребител е НЕАКТИВЕН. Профилът може да бъде активиран по един от следните два начина: А) лицето с предоставения от вас телефонен номер се регистрира само по описаната ТУК процедура. Тъй като вие вече сте въвели неговия телефонен номер, то това лице ще бъде автоматично разпознато от системата (т.е. ако […]

Как да сменя името на училището

1. От навигационното меню изберете „Администрация -> Училище“ 2. Натиснете бутона „Редактирай“ 3. Въведете актуално име на училището 4. Натиснете бутон „Запази“ 5. Името на училището вече е подменено Промяната ще се отрази във всички екрани и в дневния бюлетин, който получават родителите.

Как да открия потребител по ел. поща?

ВНИМАНИЕ: Ако не виждате колоната „Мейл“, тогава вижте това ръководство първо. 1. Отивате на „Администрация -> Потребители“ 2. Вписвате горе-вдясно търсения мейл 3. Вече виждате търсеният потребител, в чиито профил има въведен конкретния e-mail адрес.

Как да намеря потребител с даден телефон?

ВНИМАНИЕ: Ако не виждате колоната „Телефон“, тогава вижте това ръководство първо. 1. Отивате на „Администрация -> Потребители“ 2. Вписвате горе-вдясно търсения телефонен номер 3. Вече виждате търсеният потребител, който е регистриран с конкретния телефонен номер.

Как да открия учениците, чиито родители не са се регистрирали

1. Отидете на „Администрация -> Потребители“ 2. Натиснете бутон „Филтри“ 3. Маркирайте филтър „Ученици без родители“ 4. Вижте списък на всички ученици, чиито родители все още не са се регистрирали в системата

Как да редактирам дневен режим?

ВНИМАНИЕ: тази операция може да изпълнява единствено системният администратор в училището. 1. Отидете на „Администрация -> Дневни режими“ 2. Натиснете бутон „Редактирай“ 3. Редактирайте дневния режим (име, тип, начало и край на часовете) 4. Натиснете бутон „Запази“   Вижте още: Как да добавя дневен режим? Как да добавя седмично разписание?

Как да добавя дневен режим?

ВНИМАНИЕ: тази операция може да изпълнява единствено системният администратор в училището. 1. Изберете „Администрация -> Дневни режими“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3.Въведете име на дневния режим   4. Изберете дали дневният режим е един и същ през цялата седмица ВНИМАНИЕ: Ако изберете опция „Различен режим“, тогава ще имате възможност да въведете различен режим за всеки […]