системна администрация – Shkolo.bg
 

Как да заключим дневника на определена дата

ВНИМАНИЕ: Настоящата функционалност е достъпна само за системните администратори. С оглед по-затегнато администриране на електронните дневници някои училищни ръководства пожелаха да заключват електронните дневници за отминал период. В настоящето ръководство е описано как системните администратори могат да заключва дневниците всеки месецн на конкретна дата.   1. Посетете Администрация -> Училище   2. Натиснете бутон „Редактирай“ […]

Имам нов ученик – как да го добавя в групите на паралелката?

ВНИМАНИЕ: това ръководство е достъпно за училищните администратори. Имаме нов ученик в класа. Не сме качвали в системата нов образец №1 за цялото училище, а само добавихме ученика по начина, описан в това ръководство. Сега обаче не успяваме да въвеждаме отсъствия на този ученик. Изписва, че ученикът не присъства в нито една група.  Как да […]

Как да добавя роля на съществуващ потребител

ВНИМАНИЕ: Настоящето ръководство е валидно единствено за училищните администратори и директори. 1. Изберете „Администрация – Потребители“ 2. Открийте потребителя и натиснете бутон „Редактирай“ 3. Изберете секция „Роля“ 4. Натиснете бутон „Добави роля“ ВНИМАНИЕ: В случай, че желаете да смените текущата роля, няма нужда да добавяте нова, може просто да подмените настоящата. 5. Изберете нова роля […]

Как да отбележа потребител като учител по даден предмет

ВНИМАНИЕ: това ръководство е валидно само за училищните администратори. УТОЧНЕНИЕ: Това ръководство важи както за редакция на съществуващи вече учителски профили, така и за добавяне на учителска роля към потребител, който не е бил учител до момента. 1. Навигирайте до Администрация -> Потребители 2. Натиснете бутон Редакция срещу потребителя, който ще бъде редактиран 3. Изберете секция […]

Как да добавя учител

ВНИМАНИЕ: препоръчително е да въвеждате учителите през Образец №1 (АдминПро). Тъй като има училища, детски градини и езикови центрове, които не ползват Образец №1, затова позволяваме въвеждането на учители и през модул „Администрация“. ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за училищни администратори. 1. Изберете „Администрация -> Потребители“ от навигационното меню 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. […]

Как да добавя информация за личен лекар на ученик

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Ученици“ Възможно е тя да е скрита най-вдясно по лентата с реквизити на дневника, където има меню „Още“. 3. Натиснете бутон „Добави“ 4. Изберете опция „Личен лекар“ 5. Изберете ученик   6. Въведете […]

Как да изтрия паралелка

ВНИМАНИЕ: може да триете паралелки, само ако в тях не присъстват ученици и не е въведена учебна програма за тях.   1. Навигирайте до „Администрация -> Паралелки“   2. Натиснете бутон „Изтрий“   3. Потвърдете изтриването   4. Готово!  

Как да редактирам паралелка

ВНИМАНИЕ: Ако желаете да смените класния ръководител или списъка с предмети и учители за дадена паралелка, то това ръководство ще ви помогне. 1. Навигирайте до „Администрация -> Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Редакция“ Изберете класа, който желаете да промените и натиснете бутон „Редакция“ на този ред. 3. Редактирайте класен ръководител и профилиращ предмет Ако има нужда, […]

Как да добавя нова паралелка

Тук можете да създадете нова паралека за редовна форма на обучение или такава, в която да добавите ученици от ресурсна и логопедична група или неприсъствена форма на обучение. 1. Навигирайте до „Администрация ->Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Въведете клас, паралелка и класен ръководител 4. Изберете секция „Предмети и учители“ Изберете поне един предмет и […]

Как да създам групи в дадена паралелка

1. Изберете „Администрация -> Паралелки“ от навигационното меню 2. Натиснете бутон „Редакция“ Изберете реда, на който е паралелката и натиснете бутон „Редакция“. 3. Изберете секция „Групи“ 4. Натиснете бутон „Добави група“ Натиснете бутона толкова пъти, колкото групи желаете да създадете. 5. Въведете имена на групите 6. Изберете предмет и преподавател За всяка група е нужно […]