системна администрация – Страница 2 – Shkolo.bg
 

Как да активирам потребителски профил

ВНИМАНИЕ: По начало всеки новосъздаден от вас потребител е НЕАКТИВЕН. Профилът може да бъде активиран по един от следните два начина: А) лицето с предоставения от вас телефонен номер се регистрира само по описаната ТУК процедура. Тъй като вие вече сте въвели неговия телефонен номер, то това лице ще бъде автоматично разпознато от системата (т.е. ако […]

Как да сменя името на училището

1. От навигационното меню изберете „Администрация -> Училище“   2. Натиснете бутона „Редактирай“ 3. Въведете актуално име на училището 4. Натиснете бутон „Запази“ 5. Името на училището вече е подменено Промяната ще се отрази във всички екрани и в дневния бюлетин, който получават родителите.

Как да открия потребител по ел. поща?

ВНИМАНИЕ: Ако не виждате колоната „Мейл“, тогава вижте това ръководство първо. 1. Отивате на „Администрация -> Потребители“ 2. Вписвате горе-вдясно търсения мейл 3. Би трябвало да се появи търсеният потребител

Как да намеря потребител с даден телефон?

ВНИМАНИЕ: Ако не виждате колоната „Телефон“, тогава вижте това ръководство първо. 1. Отивате на „Администрация -> Потребители“ 2. Вписвате горе-вдясно търсения телефонен номер 3. Би трябвало да се появи търсеният потребител

Как да открия учениците, чиито родители не са се регистрирали

1. Отидете на „Администрация -> Потребители“   2. Натиснете бутон „Филтри“ 3. Изберете филтъра „Ученици без родители“   4. Вижте списък на всички ученици, чиито родители все още не са се регистрирали в системата

Как да редактирам дневен режим?

ВНИМАНИЕ: тази операция може да изпълнява единствено системният администратор в училището. 1. Отидете на „Администрация -> Дневни режими“ 2. Натиснете бутон „Редактирай“ 3. Редактирайте дневния режим (име, тип, начало и край на часовете) 4. Натиснете бутон „Запази“   Вижте още: Как да добавя дневен режим? Как да добавя седмично разписание?

Как да добавя дневен режим?

ВНИМАНИЕ: тази операция може да изпълнява единствено системният администратор в училището. 1. Изберете „Администрация -> Дневни режими“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3.Въведете име на дневния режим   4. Изберете дали дневният режим е един и същ през цялата седмица ВНИМАНИЕ: Ако изберете опция „Различен режим“, тогава ще имате възможност да въведете различен режим за всеки […]