Справка за среден успех (разбивка по оценки)

ВНИМАНИЕ: Справките се правят върху статистически данни, които се обновяват веднъж на всеки 24 часа (нощем). Затова ако днес са били въведени нови срочни и годишни оценки, то трябва да изчакате един ден, преди да генерирате актуална справка. Справката показва на ниво паралелка или училище колко броя слаби оценки има, колко  тройки, колко шестици и […]

Как да проверя ритмичността на оценяване

1. Изберете „Статистки -> Справки“ от навигационното меню   2. Натиснете бутон „Нова справка“   3. Изберете справка „Ритмичност на оценяване“ 4. Изберете период (Срок 1, Срок 2, Цялата година) 5. Справката е генерирана Може да експортирате резултата към Excel или PDF файл. Може да разгледите ритмичността на всеки учител в детайли (клас по клас, […]

Как да проверя родителската ангажираност в цялото училище

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете бутон „Нова справка“ 3. Изберете справка „Родителска активност“ 4. За обхват изберете „Цялото училище“ 5. Справката е генерирана Може да експортирате резултата към Excel или PDF файл.

Как да проверя родителската ангажираност в моя клас

1. Изберете „Статистки -> Справки“ от навигационното меню   2. Натиснете бутон „Нова справка“   3. Изберете справка „Родителска активност“     4. Изберете клас, чиито родители желаете да проверите   5. Справката е генерирана Може да експортирате резултата към Excel или PDF файл.    

Справка относно учителската активност

ВНИМАНИЕ: Тази операция може да се извършва единствено от системни администратори и директори. 1. Изберете „Статистика – Справки“ от менюто   2. Натиснете бутон „Нова справка“   3. За тип на справката изберете „Учителска активност“   4. Изберете период, за който желаете да засечете учителската активност   5. Натиснете бутон „Генерирай справката“   6. Ето […]

Новости в платформата ШКОЛО – генериране на справки

В края на учебната година учителите се превръщат в калкулатори на среден успех и брой отсъствия. За да им спестим тази работа, ние създадохме секция „Справки“, в която учителите могат автоматично да генерират нужните отчети и административни справки.   Пример за такива справки са:  среден успех (по клас, по предмет, по ученик, по випуск, за […]

Как да направя справка за среден успех по паралелки?

ВНИМАНИЕ: Справките се правят върху статистически данни, които се обновяват веднъж на всеки 24 часа (нощем). Затова ако днес са били въведени нови срочни и годишни оценки, то трябва да изчакате един ден, преди да генерирате актуална справка. 1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която […]

Как да генерирам справка с отсъствията за НЕИСПУО

ВНИМАНИЕ: Тази операция може да се извършва единствено от системни администратори и директори. 1. Изберете „Статистика – Справки“ от менюто 2. Натиснете бутон „Нова справка“ 3. За тип на справката изберете „Отсъствия (за НЕИСПУО)“ 4. Изберете месец, за който ще подавате данни в НЕИСПУО 5. Натиснете бутон „Генерирай справката“ 6. Натиснете бутон „Експорт“, за да […]