Справка за среден успех (разбивка по оценки)

ВНИМАНИЕ: Справките се правят върху статистически данни, които се обновяват веднъж на всеки 24 часа (нощем). Затова ако днес са били въведени нови срочни и годишни оценки, то трябва да изчакате един ден, преди да генерирате актуална справка. Справката показва на ниво паралелка или училище колко броя слаби оценки има, колко  тройки, колко шестици и […]

Как да направя справка за среден успех по паралелки?

ВНИМАНИЕ: Справките се правят върху статистически данни, които се обновяват веднъж на всеки 24 часа (нощем). Затова ако днес са били въведени нови срочни и годишни оценки, то трябва да изчакате един ден, преди да генерирате актуална справка. 1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която […]