Топ училища по дигитализация (2016-2017)

Класацията е изготвена на база брой оценки, отсъствия, отзиви, резултати от ДЗИ, резултати от НВО, разменени съобщения между учители и родители, събития в училищния календар и брой извънкласни дейности.

Йордан Левордашки – Крайната цел е премахването на хартиените дневници

Като административен зам. директор защо избрахте електронния дневник на Школо.бг? Избрах платформата, защото още преди около две години момчетата от екипа осъществиха контакт с нас, за да разработят продукт за инвентаризация. В съвместната ни работа в продължение на около половин година останахме изключително впечатлени от уменията, хъса и желанието да разучат цялата нормативна база, касаеща […]