Редактиране на разпределение от „Теми“

Ето как можете да редактирате тематично разпределение, в случай че вече е създадено или добавено в секция „Теми“ на дневника. 1.Посочете клас и изберете секция „Теми“ 2. Изберете предмет Ако преподавате само по един предмет в паралелката, той ще е маркиран автоматично 3. Натиснете „Редактирай“ 4. Добавете, изтрийте или редактирайте теми Внимание: не можете да […]

Как да добавя тематично разпределение

1.От меню „Разпределения“ изберете „Всички разпределения“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Въведете необходимата информация 4. Изберете подсекция „Теми“ 5. Въведете темите от разпределението Можете да добавите или премахнете ред с бутоните “ + “ и “ – „. Въвеждайте информацията направо в полетата или за ваше улеснение, копирайте съдържанието от вече създаден документ. 6. Натиснете […]