Редактиране на разпределение от „Теми“

Ето как можете да редактирате тематично разпределение, в случай че вече е създадено или добавено в секция „Теми“ на дневника. 1.Посочете клас и изберете секция „Теми“ 2. Изберете предмет Ако преподавате само по един предмет в паралелката, той ще е маркиран автоматично 3. Натиснете „Редактирай“ 4. Добавете, изтрийте или редактирайте теми Внимание: не можете да […]