Добавяне на оценка (I-III клас)

ВНИМАНИЕ: Подготвителните групи (ПГ-5, ПГ-6) се оценяват със същите качествени оценки, както и учениците в I-III клас. ВНИМАНИЕ: През учебната 2017-2018 година учениците в III клас все още се оценяват с количествени оценки (от 2 до 6). 1. Изберете клас 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Изберете оценка Освен ако оценяването I-III клас не е подменено, […]