Топ училища по дигитализация (2016-2017)

Класацията е изготвена на база брой оценки, отсъствия, отзиви, резултати от ДЗИ, резултати от НВО, разменени съобщения между учители и родители, събития в училищния календар и брой извънкласни дейности.