Обновяване на общите потребителски условия

Ето, че настъпи и този момент. Повече от две години след публикуване на първата версия на общите потребителски условия, се налага да ги коригираме.

Корекцията е свързана със стартирането на нова дигитална услуга - ШКОЛО Уроци.

Считано от 02.11.2021г. новите условия влизат в сила и са налични тук:
https://www.shkolo.bg/terms-user/