Втори час на класа

1.От "Дневник", избираме съответния клас

След това отваряме секция "ВЧК" и избираме "Добави".

2.Попълваме данните за часовете

При нужда, можем да използваме плюса и минуса, за да добавим или премахнем час.
След като сме готови, избираме "Запази".

3.Вече виждаме новите часове в таблицата

Натискайки върху отметката, ги маркираме като взети.

4.От бутона за редакция, можем да променим данните за часа или да го маркираме като невзет

След като сме готови, избираме "Запази"

5.От червения бутон, можем да изтрием часа

6.При нужда от справка, можем да използваме бутон "Excel"

Това ще извади таблица, с всички въведени часове.