Контакт с нас

Контакт с нас

+359 999 996 995 / +359 999 969 995

Ел. поща: support@shkolo.com

Адрес:София, бул. Черни връх 66

Длъжностно лице по защита на личните данни

Име: Симеон Предов
Имейл адрес: simeon.predov@shkolo.com