Контакт с нас

Контакт с нас

+ 359 999 996 995 + 359 999 969 995
Адрес: София, бул. Черни връх 66
Ел. поща: info@shkolo.com

Длъжностно лице по защита на личните данни

Име: Симеон Предов
Имейл адрес: simeon.predov@shkolo.com
Телефон за връзка: +359 999 989 996