Екипът на ШКОЛО

Зад платформата ШКОЛО стои малък екип от отдадени професионалисти. Всички ние работим усърдно, защото вярваме, че трудът ни оставя положителна следа в българската образователна система.

Софтуерна разработка

Георги Семерджиев

Георги Семерджиев

Технологичен
директор
georgi.semerdzhiev@shkolo.com
Александър Стоянов

Александър Стоянов

Ръководител
"Мобилни разработки"
alexander.stoyanov@shkolo.com
Росен Николов

Росен Николов

Тийм лийд
rosen.nikolov@shkolo.com
Мертин Дервиш

Мертин Дервиш

Тийм лийд
mertin.dervish@shkolo.com
Николай Хаджиев

Николай Хаджиев

Тийм лийд
nikolay.hadzhiev@shkolo.com
Станислав Филев

Станислав Филев

Старши софтуерен разработчик
stanislav.filev@shkolo.com
Ивайло Ангелов

Ивайло Ангелов

Старши софтуерен разработчик
ivaylo.angelov@shkolo.com
Михаела Червенкова

Михаела Червенкова

Софтуерен разработчик
mihaela.chervenkova@shkolo.com
Денис Цацаров

Денис Цацаров

Софтуерен разработчик
denis.tsatsarov@shkolo.com
Николай Захариев

Николай Захариев

Софтуерен разработчик
nikolay.zahariev@shkolo.com
Антония Ставрева

Антония Ставрева

Софтуерен разработчик
antoniya.stavreva@shkolo.com
Веселин Владимиров

Веселин Владимиров

Младши
софтуерен разработчик
veselin.vladimirov@shkolo.com
Богдан Маринов

Богдан Маринов

Младши
софтуерен разработчик
bogdan.marinov@shkolo.com
Спасимир Киров

Спасимир Киров

Младши
софтуерен разработчик
spasimir.kirov@shkolo.com
Вилиян Иванов

Вилиян Иванов

Младши
софтуерен разработчик
viliyan.ivanov@shkolo.com
Радослав Михов

Радослав Михов

Младши
софтуерен разработчик
radoslav.mihov@shkolo.com
Илля Кирилов

Илля Кирилов

Младши
софтуерен разработчик
illia.kyryliv@shkolo.com
Георги Тодоров

Георги Тодоров

Инженер
"Управление на качеството"
georgi.todorov@shkolo.com
Надежда Митова

Надежда Митова

Младши инженер
"Управление на качеството"
nadezhda.mitova@shkolo.com

Отношения с клиенти

Галина Грозева

Галина Грозева

Ръководител
"Отношения с клиенти"
galina.grozeva@shkolo.com

Стиляна Кондакова

Стиляна Кондакова

Специалист
"Комуникации и ангажираност"
stilyana.kondakova@shkolo.com

Елисавета Таракджи

Елисавета Таракджи

Експерт
"Обучения и квалификации"
elisaveta.tarakdji@shkolo.com

Симона Иванова

Симона Иванова

Акаунт мениджър
simona.ivanova@shkolo.com

Йовка Петкова

Йовка Петкова

Акаунт мениджър
yovka.petkova@shkolo.com

Техническа поддръжка

Динко Динев

Динко Динев

Ръководител
"Техническа поддръжка"
dinko.dinev@shkolo.com
Николай Василев

Николай Василев

Експерт
"Техническа поддръжка"
nikolay.vasilev@shkolo.com
Татяна Грозданова

Татяна Грозданова

Експерт
"Техническа поддръжка"
tatyana.grozdanova@shkolo.com
Петър Попов

Петър Попов

Експерт
"Техническа поддръжка"
petar.popov@shkolo.com
Петър Петров

Петър Петров

Експерт
"Техническа поддръжка"
petar.petrov@shkolo.com

Финанси и администрация

Иван Иванов

Иван Иванов

Мениджър
"Финанси и администрация"
ivan.ivanov@shkolo.com

Севастиана Севастакиева

Севастиана Севастакиева

Офис мениджър
s.sevastakieva@shkolo.com

Йоанна Миланова

Йоанна Миланова

Офис мениджър
yoanna.milanova@shkolo.com
Десислава Чолакова

Десислава Чолакова

Офис мениджър
desislava.cholakova@shkolo.com

Мина Костова

Мина Костова

Офис мениджър
mina.kostova@shkolo.com

Ганчо Симеонов

Ганчо Симеонов

Системен администратор

Продуктов мениджмънт

Елена Йорданова

Елена Йорданова

Ръководител
"Продуктов мениджмънт"
elena.yordanova@shkolo.com
Мария Александрова

Мария Александрова

Продуктов мениджър
mariya.aleksandrova@shkolo.com

Мира Дончева

Мира Дончева

Продуктов мениджър
mira.doncheva@shkolo.com
Севиля Зелева

Севиля Зелева

Продуктов мениджър
sevil.zeleva@shkolo.com

Любомир Ваньов

Любомир Ваньов

Управител
lyubomir.vanyov@shkolo.com
Екатерина Русева

Екатерина Русева

Оперативен мениджър
за България
ekaterina.ruseva@shkolo.com