Екипът на ШКОЛО

Зад платформата ШКОЛО стои малък екип от отдадени професионалисти. Всички ние работим усърдно, защото вярваме, че трудът ни оставя положителна следа в българската образователна система.

Софтуерна разработка

Георги Семерджиев

Георги Семерджиев

Технологичен
директор
georgi.semerdzhiev@shkolo.com
Александър Стоянов

Александър Стоянов

Ръководител
"Мобилни разработки"
alexander.stoyanov@shkolo.com
Мирослав Джоканов

Мирослав Джоканов

Архитект
miroslav.dzhokanov@shkolo.com
Росен Николов

Росен Николов

Тийм лийд
rosen.nikolov@shkolo.com
Мертин Дервиш

Мертин Дервиш

Тийм лийд
mertin.dervish@shkolo.com
Николай Хаджиев

Николай Хаджиев

Тийм лийд
nikolay.hadzhiev@shkolo.com
Станислав Филев

Станислав Филев

Старши софтуерен разработчик
stanislav.filev@shkolo.com
Ивайло Ангелов

Ивайло Ангелов

Старши софтуерен разработчик
ivaylo.angelov@shkolo.com
Борислав Лозанов

Борислав Лозанов

Софтуерен разработчик
borislav.lozanov@shkolo.com
Михаела Червенкова

Михаела Червенкова

Софтуерен разработчик
mihaela.chervenkova@shkolo.com
Денис Цацаров

Денис Цацаров

Софтуерен разработчик
denis.tsatsarov@shkolo.com
Николай Захариев

Николай Захариев

Софтуерен разработчик
nikolay.zahariev@shkolo.com
Антония Ставрева

Антония Ставрева

Софтуерен разработчик
antoniya.stavreva@shkolo.com
Веселин Владимиров

Веселин Владимиров

Младши
софтуерен разработчик
veselin.vladimirov@shkolo.com
Богдан Маринов

Богдан Маринов

Младши
софтуерен разработчик
bogdan.marinov@shkolo.com
Спасимир Киров

Спасимир Киров

Младши
софтуерен разработчик
spasimir.kirov@shkolo.com
Вилиян Иванов

Вилиян Иванов

Младши
софтуерен разработчик
viliyan.ivanov@shkolo.com
Радослав Михов

Радослав Михов

Младши
софтуерен разработчик
radoslav.mihov@shkolo.com
Илля Кирилов

Илля Кирилов

Стажант
софтуерен разработчик
illia.kyryliv@shkolo.com
Георги Тодоров

Георги Тодоров

Младши инженер
"Управление на качеството"
georgi.todorov@shkolo.com

Бизнес развитие

Симеон Предов

Симеон Предов

Търговски
директор
simeon.predov@shkolo.com

Диляна Ралевска

Диляна Ралевска

Регионален мениджър
dilyana.ralevska@shkolo.com

Георги Стойнов

Георги Стойнов

Регионален мениджър
georgi.stoynov@shkolo.com

Кристина Спасова

Кристина Спасова

Регионален мениджър
kristina.spasova@shkolo.com
Мирослав Ласков

Мирослав Ласков

Регионален мениджър
miroslav.laskov@shkolo.com

Антон Ангелов

Антон Ангелов

Регионален мениджър
anton.angelov@shkolo.com

Таня Христова

Таня Христова

Регионален мениджър
tanya.hristova@shkolo.com

Робертина Илиева

Робертина Илиева

Младши
експерт "Продажби"
robertina.ilieva@shkolo.com

Школо Академия

Екатерина Русева

Екатерина Русева

Ръководител
Академия "Школо"
ekaterina.ruseva@shkolo.com

Галина Грозева

Галина Грозева

Експерт
"Обучения и квалификации"
galina.grozeva@shkolo.com

Елисавета Таракджи

Елисавета Таракджи

Експерт
"Обучения и квалификации"
elisaveta.tarakdji@shkolo.com

Стиляна Кондакова

Стиляна Кондакова

Организатор
"Обучения"
stilyana.kondakova@shkolo.com

Симона Иванова

Симона Иванова

Консултант
"Дигитално образование"
simona.ivanova@shkolo.com

Техническа поддръжка

Динко Динев

Динко Динев

Ръководител
"Техническа поддръжка"
dinko.dinev@shkolo.com
Надежда Митова

Надежда Митова

Експерт
"Техническа поддръжка"
nadezhda.mitova@shkolo.com
Николай Василев

Николай Василев

Експерт
"Техническа поддръжка"
nikolay.vasilev@shkolo.com
Татяна Грозданова

Татяна Грозданова

Експерт
"Техническа поддръжка"
tatyana.grozdanova@shkolo.com
Петър Попов

Петър Попов

Експерт
"Техническа поддръжка"

Администрация

Севастиана Севастакиева

Севастиана Севастакиева

Ръководител
"Администрация"
s.sevastakieva@shkolo.com

Йоанна Миланова

Йоанна Миланова

Офис мениджър
yoanna.milanova@shkolo.com
Десислава Чолакова

Десислава Чолакова

Офис мениджър
desislava.cholakova@shkolo.com

Мина Костова

Мина Костова

Офис мениджър
mina.kostova@shkolo.com

Ганчо Симеонов

Ганчо Симеонов

Системен администратор

Продуктов мениджмънт

Елена Йорданова

Елена Йорданова

Ръководител
"Продуктов мениджмънт"
elena.yordanova@shkolo.com
Мария Александрова

Мария Александрова

Продуктов мениджър
mariya.aleksandrova@shkolo.com

Мира Дончева

Мира Дончева

Продуктов мениджър
mira.doncheva@shkolo.com
Севиля Зелева

Севиля Зелева

Продуктов мениджър
sevil.zeleva@shkolo.com

Управител

Любомир Ваньов

Любомир Ваньов

Управител
lyubomir.vanyov@shkolo.com