Екипът на ШКОЛО

Зад платформата ШКОЛО стои малък екип от отдадени професионалисти. Всички ние работим усърдно, защото вярваме, че трудът ни оставя положителна следа в българската образователна система.

Софтуерна разработка

Георги Семерджиев

Георги Семерджиев

Технологичен
директор
georgi.semerdzhiev@shkolo.com
Александър Стоянов

Александър Стоянов

Ръководител
"Мобилни разработки"
alexander.stoyanov@shkolo.com
Любомир Ваньов

Любомир Ваньов

Архитект
lyubomir.vanyov@shkolo.com
Росен Николов

Росен Николов

Тийм лийд
rosen.nikolov@shkolo.com
Мертин Дервиш

Мертин Дервиш

Тийм лийд
mertin.dervish@shkolo.com
Николай Хаджиев

Николай Хаджиев

Тийм лийд
nikolay.hadzhiev@shkolo.com
Александър Иванов

Александър Иванов

Старши
софтуерен разработчик
alexander.ivanov@shkolo.com
Станислав Филев

Станислав Филев

Софтуерен разработчик
stanislav.filev@shkolo.com
Михаил Георгиев

Михаил Георгиев

Софтуерен разработчик
mihail.georgiev@shkolo.com
Борислав Лозанов

Борислав Лозанов

Софтуерен разработчик
borislav.lozanov@shkolo.com
Михаела Червенкова

Михаела Червенкова

Софтуерен разработчик
mihaela.chervenkova@shkolo.com
Ивайло Ангелов

Ивайло Ангелов

Софтуерен разработчик
ivaylo.angelov@shkolo.com
Денис Цацаров

Денис Цацаров

Софтуерен разработчик
denis.tsatsarov@shkolo.com
Антония Ставрева

Антония Ставрева

Софтуерен разработчик
antoniya.stavreva@shkolo.com
Веселин Владимиров

Веселин Владимиров

Софтуерен разработчик
veselin.vladimirov@shkolo.com
Николай Захариев

Николай Захариев

Младши
софтуерен разработчик
nikolay.zahariev@shkolo.com
Богдан Маринов

Богдан Маринов

Младши
софтуерен разработчик
bogdan.marinov@shkolo.com
Кирило Безниско

Кирило Безниско

Младши
софтуерен разработчик
kyrylo.beznisko@shkolo.com
Спасимир Киров

Спасимир Киров

Младши
софтуерен разработчик
spasimir.kirov@shkolo.com
Мартин Якимов

Мартин Якимов

Младши
софтуерен разработчик
martin.yakimov@shkolo.com
Мариян Воденов

Мариян Воденов

Младши инженер
"Управление на качеството"
mariyan.vodenov@shkolo.com

Бизнес развитие

Симеон Предов

Симеон Предов

Търговски
директор
simeon.predov@shkolo.com
+ 359 999 989 996
Диляна Ралевска

Диляна Ралевска

Регионален мениджър
dilyana.ralevska@shkolo.com
+359 999 999 689
Мария Антонова

Мария Антонова

Регионален мениджър
mariya.antonova@shkolo.com
+359 999 989 979
Георги Стойнов

Георги Стойнов

Регионален мениджър
georgi.stoynov@shkolo.com
+359 999 989 798
Марио Боев

Марио Боев

Регионален мениджър
mario.boev@shkolo.com
+359 882 242 323
Росен Миладинов

Росен Миладинов

Регионален мениджър
rosen.miladinov@shkolo.com
+359 999 989 799
Кристина Спасова

Кристина Спасова

Регионален мениджър
kristina.spasova@shkolo.com
Робертина Илиева

Робертина Илиева

Младши
експерт "Продажби"
robertina.ilieva@shkolo.com
+359 894 617 884
Мила Яшова

Мила Яшова

Младши експерт "Продажби"
mila.yashova@shkolo.com
+359 894 658 272
Симона Стойчева

Симона Стойчева

Младши експерт "Продажби"
simona.stoycheva@shkolo.com
+359 893 674 094

Школо Академия

Екатерина Русева

Екатерина Русева

Експерт
"Обучения и квалификации"
ekaterina.ruseva@shkolo.com
+359 999 969 695
Галина Грозева

Галина Грозева

Експерт
"Обучения и квалификации"
galina.grozeva@shkolo.com
+359 894 729 020
Стиляна Кондакова

Стиляна Кондакова

Организатор
"Обучения"
stilyana.kondakova@shkolo.com
+359 893 056 068

Техническа поддръжка

Динко Динев

Динко Динев

Ръководител
"Техническа поддръжка"
dinko.dinev@shkolo.com
Маргарита Блажева

Маргарита Блажева

Експерт
"Техническа поддръжка"
margarita.blazheva@shkolo.com
Надежда Митова

Надежда Митова

Експерт
"Техническа поддръжка"
nadezhda.mitova@shkolo.com
Георги Тодоров

Георги Тодоров

Експерт
"Техническа поддръжка"
georgi.todorov@shkolo.com
Севиля Зелева

Севиля Зелева

Експерт
"Техническа поддръжка"
sevil.zeleva@shkolo.com

Дигитална трансформация

София Вълчева

София Вълчева

Ръководител
"Дигитална трансформация"
sofiya.valcheva@shkolo.com
+359 999 999 679
Мария Александрова

Мария Александрова

Консултант
"Дигитална трансформация"
mariya.aleksandrova@shkolo.com
+359 999 969 697
Мира Дончева

Мира Дончева

Експерт
"Учебни материали"
mira.doncheva@shkolo.com

Администрация

Севастиана Севастакиева

Севастиана Севастакиева

Ръководител
"Администрация"
s.sevastakieva@shkolo.com
+359 894 659 234
Йоанна Миланова

Йоанна Миланова

Офис мениджър
yoanna.milanova@shkolo.com
+359 882 055 300
Десислава Чолакова

Десислава Чолакова

Офис мениджър
desislava.cholakova@shkolo.com
+359 894 729 199
Ивета Петрова

Ивета Петрова

Офис мениджър
iveta.petrova@shkolo.com
+359 894 729 025
Ганчо Симеонов

Ганчо Симеонов

Системен администратор

Продуктов мениджмънт

Елена Йорданова

Елена Йорданова

Продуктов мениджър
elena.yordanova@shkolo.com

Управител

Мирослав Джоканов

Мирослав Джоканов

Управител
miroslav.dzhokanov@shkolo.com