Ценови калкулатор

Уточнете броя ученици в училище и изберете модулите, които желаете да ползвате.

Ученици

0

Интеграция

0 лв

Онлайн обучение

100 лв

SMS и мейл кампания за ангажиране на родители

400 лв

Електронен дневник

0 лв/год

Комуникация и съобщения

0 лв/год

Мобилно приложение

0 лв/год

Събития и училищен календар

400 лв/год

Плащания и такси

400 лв/год

Извънкласни дейности

400 лв/год

Склад

400 лв/год

Статистики и справки

1000 лв/год

ОБЩО

0 лв