Ценови калкулатор

Уточнете броя ученици в училище и изберете услугите и модулите, които желаете да ползвате.

Ученици

0

Услуги

0 лв

100 лв

400 лв

Модули

0 лв/год

0 лв/год

0 лв/год

Събития и училищен календар

400 лв/год

Плащания и такси

400 лв/год

Извънкласни дейности

400 лв/год

Склад

400 лв/год

Учителски отсъствия

600 лв/год

1000 лв/год

1500 лв

ОБЩО

0 лв