Академия – Компетентностният модел – изграждане на умения сред ученици в 21. век