Дигитална трансформация на училищa

Мисия

Екипът на Shkolo е отдаден на следните три цели
Намаляване бюрокрацията

Нашите продукти подобряват работата на училищата чрез автоматизация на бюрократични, административни процеси. Според нас учителят не трябва да е администратор с калкулатор и телефон в ръка. Преподавателят трябва да е преди всичко ментор, мотиватор и духовен водач на децата.


 • Край на хартиените дневници

 • Край на досадното смятане с калкулатор

 • Край на родителските срещи и телефонни обаждания

 • Електронни разплащания - спестяват време както на родителите, така и на училището
Ангажиране на родителите

Родителите са важна част от образователно-възпитателния процес. От тях се очаква да бъдат добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата си. Благодарение на модерните технологии, можем да започнем да ги ангажираме все повече.


 • Публикуване на известия и SMS директно в смартфоните на родителите

 • Бърз и лесен достъп до успехите и неудачите на децата

 • Автоматично въвеждане на събития в родителските календари

 • Записване и проследяване на извънкласни дейности
Ангажиране на учениците

Нашите деца развиват технологична култура още в детската градина. Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните им. При тези обстоятелства, за да привлечем вниманието им ние, техните учители, трябва също да присъстваме в дигиталния свят.


 • Комуникация с учениците посредством най-модерни технологии

 • Мотивиране на ученици чрез игровизация на училищните им задачи

 • Учениците могат да оценяват своите задания и учители

Какво предлагаме

Една платформа с множество интегрирани модула

Електронен дневник

Позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) на дневна база.

НВО и ДЗИ

Всички резултати от национални оценявания и зрелостни изпити на едно място с дневника и другата административна информация.

Статистики

Този модул дава отговор на множество въпроси - на кое място по успех е даден ученик в класа си, в училището, в града, в страната.

Извънкласни дейности

Родители и ученици разполагат с информация за всички одобрени от училището извънкласни дейности и занимания.

Такси и задължения

Сигурна и защитена възможност за родителите да превеждат пари към сметката на училището, посредством няколко клика.

Склад

Всички активи на училището, управлявани от едно място. Проследяване движенията на активите и промяната в тяхното състояние.

Състезания

Проследяване на участие и резултати от вътрешни и национални състезания и олимпиади.

5 години съхранение

Всички данни от минали години (оценки, отсъствия и т.н.) се пазят на съхранение и вие може да правите справки в тях по всяко време.

Учебни материали

Учители и ученици могат свободно да обменят и оценяват дигитално учебно съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т.н.)

Комуникация

Удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители (мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия).

Значки

Позволява на учителите да поощряват учениците за добро поведение чрез раздаване на виртуални значки (български вариант на ClassDojo).

ЦДО

Системата поддържа и дневник за целодневна организация на учебния процес (самоподготовка, занимания по интереси и спорт).

Събития и календар

Автоматично известяване на родители и ученици за настъпващи събития (класна работа, родителски, екскурзия, ДЗИ и т.н.).

Учителски отсъствия

Администриране на всички учителски отъствия. При отсъствие на учител може да се промени програмата или да се посочи заместник.

Упражнения, домашни и тестове

Създаване, обмен, оценяване и проследяване на домашни работи, тестове и упражнения.

Мобилно приложение

iOS и Android. Родителят получава известия за настъпили събития в реално време (нова оценка, ново отсъствие, нова значка и т.н.).

Интеграции

Платформата е интегрирана с

Админ Про/Л/М

НЕИСПУО

Microsoft Office 365

Facebook

Google G Suite

Очаквайте още ...

1
Платформа
513
Училища
375000
Потребители
6000000
Оценки

Клиенти

Асен Александров
Като директор имам възможност да се запозная и изпробвам много различни платформи. Освен, че сам видях преимуществата и възможностите на ШКОЛО, получих положително мнение и подкрепа и от моите учители.
Асен Александров
Директор, 51 СУ "Елисавета Багряна" - София
Надежда Николчева
Електронният дневник на ШКОЛО наистина се превърна в ценен помощник на директора, бърза, удобна и качествена връзка между семейството и училището. Ръководството на училището ежедневно може да следи ритмичността на оценяването и броя отсъствия - за училището като цяло, за всяка паралелка или персонално за даден ученик и да предприеме адекватни мерки по прилагане на общата и допълнителна подкрепа.
Надежда Николчева
Директор, 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" - София
Диян Стаматов
Работата с Школо е много лесна и интуитивна. Платформата е много добра, функционалностите също. Консултациите от екипа на Школо винаги са своевременни и професионално извършени. Учителите от 119 СУ са много очаровани и мотивирани са за работа с Школо.
Диян Стаматов
Директор, 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" - София
Емилия Лазарова
Особено полезни за работата в училище са модулите дневник, учебни материали, информацията за извънкласните дейности, отсъствия на учениците и справката към НЕИСПУО, която Школо прави. Препоръчвам Школо, защото дава достъп на родителите на учениците до всичко, което ги интересува, възможността да се правят много и разнородни справки за кратко време, оперативност, бързина, системност при работа с нея.
Емилия Лазарова
Директор, 2 АЕГ "Томас Джеферсън" - София
Елисавета Илиева
С Школо се работи лесно, бързо, много удобно! Цялата ключова информация е видима за секунди. Изключително добра е общата статистика за училището - актуална към даден момент и много добре визуализирана. Лесно се намират данни за успех, за отсъствия, по предмети, по класове и по ученици
Елисавета Илиева
Директор, ЧСУЧП "Абрахам Линкълн" - София
Ивайло Старибратов
Платформата е с лесен достъп от всякакъв вид устройства и има добра фукционалност. Екипът реагира адекватно и бързо на възникналите проблеми. Школо е полезен софтуер заради справките, които има възможност да се генерират. След обучението на Школо учителите се чувстват по-уверени и липсва безпокойството при използване на платформата.
Ивайло Старибратов
Директор, МГ "Акад. К. Попов" - Пловдив
Николай Радев
Платформата е многофункционална, позволява извършването на различни по вид операции. Преподавателите имат бърз достъп до огромен обем от информация и могат да използват необходимите данни, което улеснява тяхната дейност. В хода на работа с Школо се убеждават, че това е един ефикасен иновативен модел на работа. Учениците и родителите разполагат с интересуващите ги статистически факти и могат лесно да бъдат уведомявани във връзка с предстоящи събития.
Николай Радев
Директор, Eзикова гимназия "Пловдив" - Пловдив
Радосвета Дракева
Добър софтуер. Отговаря на съвременните изисквания за работа с уеб-базирани платформи, интуитивен и удобен за потребителя.
Радосвета Дракева
Управител, АдминСофт ЕООД

Ценови пакети

без ДДС

Контакт с нас

+ 359 999 996 995 + 359 999 969 995
Адрес: София, бул. Черни връх 66
Ел. поща: info@shkolo.com

Длъжностно лице по защита на личните данни

Име: Симеон Предов
Имейл адрес: simeon.predov@shkolo.bg
Телефон за връзка: +359 876 633 100