Дигитална трансформация на училищa

Мисия

Екипът на Shkolo е отдаден на следните три цели
Намаляване бюрокрацията

Нашите продукти подобряват работата на училищата чрез автоматизация на бюрократични, административни процеси. Според нас учителят не трябва да е администратор с калкулатор и телефон в ръка. Преподавателят трябва да е преди всичко ментор, мотиватор и духовен водач на децата.


 • Край на хартиените дневници

 • Край на досадното смятане с калкулатор

 • Край на родителските срещи и телефонни обаждания

 • Електронни разплащания - спестяват време както на родителите, така и на училището
Ангажиране на родителите

Родителите са важна част от образователно-възпитателния процес. От тях се очаква да бъдат добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата си. Благодарение на модерните технологии, можем да започнем да ги ангажираме все повече.


 • Публикуване на известия и SMS директно в смартфоните на родителите

 • Бърз и лесен достъп до успехите и неудачите на децата

 • Автоматично въвеждане на събития в родителските календари

 • Записване и проследяване на извънкласни дейности
Ангажиране на учениците

Нашите деца развиват технологична култура още в детската градина. Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните им. При тези обстоятелства, за да привлечем вниманието им ние, техните учители, трябва също да присъстваме в дигиталния свят.


 • Комуникация с учениците посредством най-модерни технологии

 • Мотивиране на ученици чрез игровизация на училищните им задачи

 • Учениците могат да оценяват своите задания и учители

Какво предлагаме

Една платформа с множество интегрирани модула

Електронен дневник

Позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) на дневна база.

НВО и ДЗИ

Всички резултати от национални изпити (НВО и ДЗИ) - на едно място с дневника и другата административна информация.

Статистики

Този модул дава отговор на множество въпроси от рода на - на кое място по успех е даден ученик в класа си, в училището, в града, в страната.

Извънкласни дейности

Родители и ученици разполагат с информация за всички одобрени от училището извънкласни дейности.

Такси и задължения

Сигурна и защитена възможност за родителите да превеждат пари към сметката на училището, посредством няколко клика.

Склад

Всички активи на училището, управлявани от едно място. Проследяване движенията на активите и промяната в тяхното състояние.

Комуникация

Удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители (уеб известия, мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия).

Значки

Позволява на учителите да поощряват учениците за добро поведение чрез раздаване на виртуални значки (БГ вариант на ClassDojo).

Събития и календар

Автоматично известяване на родители и ученици за настъпващи събития (класна работа, родителски, екскурзия, ДЗИ и т.н.).

ЦДО

Системата поддържа и дневник за целодневна организация на учебния процес (самоподготовка, занимания по интереси и спорт).

Учителски отсъствия

Администриране на всички учителски отъствия. При отсъствие на учител може да се промени програмата или да се посочи заместник.

Мобилно приложение

Родителят получава известия за настъпили или предстоящи събития. Учителят може да въвежда отзиви и отсъствия в реално време.

Интеграции

Платформата е интегрирана с

Админ Про/Л/М

НЕИСПУО

Microsoft Office 365

Facebook

Google G Suite

1
Платформа
190
Училища
99000
Потребители
600000
Оценки

Клиенти

Асен Александров
Като директор имам възможност да се запозная и изпробвам много различни платформи. Освен, че сам видях преимуществата и възможностите на ШКОЛО, получих положително мнение и подкрепа и от моите учители.
Асен Александров
Директор, 51 СУ "Елисавета Багряна" - София
Надежда Николчева
Електронният дневник на ШКОЛО наистина се превърна в ценен помощник на директора, бърза, удобна и качествена връзка между семейството и училището. Ръководството на училището ежедневно може да следи ритмичността на оценяването и броя отсъствия - за училището като цяло, за всяка паралелка или персонално за даден ученик и да предприеме адекватни мерки по прилагане на общата и допълнителна подкрепа.
Надежда Николчева
Директор, 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" - София
София Димитрова
ШКОЛО дава възможност за изключително добра комуникация между учители, ученици и родители. Интерфейсът е достъпен и има богата гама от модули. Също така и възможността за безплатно ползване на услугата бе фактор.
София Димитрова
Зам. директор, ПГ „Акад. Петко Стайнов” - Казанлък
Смиляна Димитрова
Работата ми с електронния дневник е в рамките на 5-10 мин. Системата за едновременно нанасяне на оценки по един и същи предмет улеснява и значително съкращава необходимото за попълване време.
Смиляна Димитрова
Учител, ЧОУ "Д-р Мария Монтесори" - София
Радосвета Дракева
Добър софтуер. Отговаря на съвременните изисквания за работа с уеб-базирани платформи, интуитивен и удобен за потребителя.
Радосвета Дракева
Управител, АдминСофт ЕООД

Екип

Любо Ваньов

Любо Ваньов

Уеб разработчик
Уеб разработчик с 7 години професионален опит. Учил "Софтуерно инженерство" в Софийския университет.
Миро Джоканов

Миро Джоканов

Уеб разработчик и UX
Уеб разработчик и преподавател с 11 години опит. Магистър и бакалавър от Софийския университет. Учил и в САЩ.
Алекс Стоянов

Алекс Стоянов

Мобилни приложения
Разработчик на мобилни приложения с 7 години опит. Магистър и бакалавър от Софийския университет.
Симеон Предов

Симеон Предов

Бизнес разработчик
Мениджър бизнес развитие и комуникации с 7 години опит. Учил в България и Швеция.

Ценови пакети

без ДДС

Премиум

2лв /ученик
Събития и календар
Извънкласни дейности
Плащания
Склад

Софтуер по поръчка

Звъннете ни, ако търсите училищен софтуер или ИТ услуга, която в момента не предлагаме. Разработваме модули и услуги по индивидуални поръчки.

Контакт с нас

+ 359 999 996 995
Адрес: София, ул. Орел 10
Ел. поща: info@shkolo.com