Общи условия за ползване на софтуерното решение за училища Shkolo.bg на „Школо” ООД

Права и задължения на „Школо” ООД

1.„Школо” ООД се задължава да предостави на своите потребители посочения софтуер – Shkolo.bg

2.След допълнителна договорка екипът на Shkolo.bg може да създаде други, необходими за работата ви функционалности на Shkolo.bg.

3.Екипът осигурява поддръжка на Shkolo.bg за всеки клиент, който ползва софтуера.

4.„Школо” ООД има право да променя и развива софтуера, което може да се отрази на цената на абонаментния план, с оглед на създадените нови функционалности. Увеличението или намалението на цената се известяват предварително на клиентите в писмен вид и в достатъчно ранен срок.

5.„Школо” ООД си запазва правото да променя общите условия за ползване на софтуера за училища. Промените ще се публикуват в секция „Условия за ползване”. Моля, преглеждайте ги периодично.

Права и задължения на потребителите, ползващи Shkolo.bg

1.Ако потребилтелите желаят да се възползват от Shkolo.bg, то следва да се свържат с екипа на „Школо” ООД, при което ще сключат договор за ползване на услугата, уточняващ всички условия на ползване.

2.Потребителите нямат право да преотстъпват, продават, препродават, отдават под наем софтуера на трети лица, както и да променят каквото и да било по Shkolo.bg без изричното писмено съгласие на екипа на „Школо” ООД.

3.Потребителите се задължават да ползват софтуера за управление на складова наличност за училища само по начина, указан от „Школо” ООД.

4.Потребителите са отговорни за коректното въвеждане на данните на училището, както и данните за фактура и адрес, на който трябва да бъде изпратена. „Школо” ООД не отговаря за некоректно издадена фактура, при грешно въведени данни от потребителите.

„Школо” ООД не носи отговорност за всяко забавяне, прекъсване или друго неизпълнение на настоящото споразумение поради действия извън нейния контрол.