Сигурност на данните

1. Администратор на лични данни

Школо ООД е администратор на лични данни, регистриран в КЗЛД с реш. №423327 от 27.01.2017.

РЕДАКЦИЯ: след влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент регистрацията на администратори на лични данни в КЗЛД отпада като процедура.

2. Сертификат за penetration testing

Платформата shkolo.bg преминава ежегодно одити за информационна сигурност. Школо ООД е сертифицирана за съответствие с всички изисквания на стандарта за информационна сигурност OWASP ASVS. Единици са информационните системи в България, които отговарят на въпросните високи изисквания.

OWASP ASVS

3. ISO 27001

След проведена серия от одити на вътрешните процеси за работа в компанията, Школо ООД получи европейски сертификат за информационна сигурност ISO 27001:2022.

4. ISO 9001

В допълнение е налице и сертификат за управление на качеството.