Ангажиране на родителите

Ангажиране на родителите

Родителите са важна част от образователно-възпитателния процес. От тях се очаква да бъдат добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата си. Благодарение на модерните технологии, можем да започнем да ги ангажираме все повече.


  • Публикуване на известия директно в смартфоните на родителите

  • Бърз и лесен достъп до успехите и неудачите на децата

  • Автоматично въвеждане на събития в родителските календари

  • Записване и проследяване на извънкласни дейности