Ангажиране на учениците

Ангажиране на учениците

Нашите деца развиват технологична култура още в детската градина. Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните им. При тези обстоятелства, за да привлечем вниманието им, ние, техните учители, трябва също да присъстваме в дигиталния свят.


  • Комуникация с учениците посредством най-модерни технологии

  • Мотивиране на ученици чрез игровизация на училищните им задачи

  • Учениците могат да оценяват своите задания и учители