Какво предлагаме

Какво предлагаме

Една платформа с множество интегрирани модула

Електронен дневник

Позволява на родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи) на дневна база.

НВО и ДЗИ

Всички резултати от национални оценявания и зрелостни изпити на едно място с дневника и другата административна информация.

Статистики

Този модул дава отговор на множество въпроси - на кое място по успех е даден ученик в класа си, в училището, в града, в страната.

Извънкласни дейности

Родители и ученици разполагат с информация за всички одобрени от училището извънкласни дейности и занимания.

Такси и задължения

Сигурна и защитена възможност за родителите да превеждат пари към сметката на училището, посредством няколко клика.

Склад

Всички активи на училището, управлявани от едно място. Проследяване движенията на активите и промяната в тяхното състояние.

Състезания

Проследяване на участие и резултати от вътрешни и национални състезания и олимпиади.

5 години съхранение

Всички данни от минали години (оценки, отсъствия и т.н.) се пазят на съхранение и вие може да правите справки в тях по всяко време.

Учебни материали

Учители и ученици могат свободно да обменят и оценяват дигитално учебно съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т.н.)

Комуникация

Удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители (мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия).

Значки

Позволява на учителите да поощряват учениците за добро поведение чрез раздаване на виртуални значки (български вариант на ClassDojo).

ЦДО

Системата поддържа и дневник за целодневна организация на учебния процес (самоподготовка, занимания по интереси и спорт).

Събития и календар

Автоматично известяване на родители и ученици за настъпващи събития (класна работа, родителски, екскурзия, ДЗИ и т.н.).

Учителски отсъствия

Администриране на всички учителски отъствия. При отсъствие на учител може да се промени програмата или да се посочи заместник.

Упражнения, домашни и тестове

Създаване, обмен, оценяване и проследяване на домашни работи, тестове и упражнения.

Мобилно приложение

iOS и Android. Родителят получава известия за настъпили събития в реално време (нова оценка, ново отсъствие, нова значка и т.н.).

Академия за учители

Квалификационни курсове за педагогически специалисти

Топ обучители

Следваме високи критерии при селекцията на обучители. В резултат нашите обучители са експерти с голям опит в обученията на педагогически специалисти

Акредитирани курсове

След проведен курс се издава удостоверение за придобит квалификационен педагогически кредит

Последващи консултации

Курсовете не са еднократно мероприятие, а процес, при който нашите обучители ще проследяват, консултират и подпомагат вашите педагози през цялата учебна година

Казуси от практиката

По време на курсовете се разискват реални казуси от педагогическата практика на обучителите

Уроци за ученици

Изберете обучител и заявете индивидуални уроци за Вас или Вашето дете

Изберете обучение

Открийте подходящото за Вас обучение от над 20 предмета в платформата. Разгледайте описанието и се запознайте с обучителя.

Учете онлайн

Посетете урока от където и да е чрез нашата виртуална класна стая.

Резервирайте час

Проверете графика на обучителя, ако отговаря на Вашите нужди, може да закупите един урок или пакет от уроци за това обучение.

Следете прогреса

Проследявайте прогреса на вашето дете в реално време.