Академия – Финансова грамотност: Какво ни учи бизнеса за управлението на личните финанси