Интеграция на ново училище

Първоначалното въвеждане на данни в платформата е силно улеснено. Въвеждането на класове, ученици, родители, преподаватели, предмети и други данни става напълно автоматично и безплатно, стига да имате актуален Образец №1.

Към настоящия момент единствено въвеждането на учебните разписания ще трябва да се извърши от класните ръководители или училищния администратор.