Академия – Използване на изследователския подход при изучаване на предмета математика