Намаляване на бюрокрацията

Намаляване бюрокрацията

Нашите продукти подобряват работата на училищата чрез автоматизация на бизнес и административни процеси. По този начин училищният персонал може да се фокусира върху по-важни дейности.


  • Край на хартиените дневници

  • Автоматично изпращане на известия до родители и ученици

  • Стимулиране на учениците чрез значки и игровизация

  • Електронни разплащания - спестяват време както на родителите, така и на училището