Намаляване на бюрокрацията

Намаляване бюрокрацията

Нашите продукти подобряват работата на училищата чрез автоматизация на бюрократични, административни процеси. Според нас учителят не трябва да е администратор с калкулатор и телефон в ръка. Преподавателят трябва да е преди всичко ментор, мотиватор и духовен водач на децата.


  • Край на хартиените дневници

  • Край на досадното смятане с калкулатор

  • Край на родителските срещи и телефонни обаждания

  • Електронни разплащания - спестяват време както на родителите, така и на училището