Модул „Комуникация“

Модул "Комуникация" предоставя удобно средство за директна комуникация с родители, ученици и учители (уеб известия, мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия).

Функционалности

  • Писане на съобщения до един потребител или група от потребители (напр. всички родители в 5А клас);
  • Получаване на известия в платформата относно новонастъпили събития (нова оценка, ново отсъствия, нов отзив и т.н.);
  • Получаване на известия по мейл относно новонастъпили събития;
  • Получаване на известия в мобилното приложение;
  • Получаване на известия чрез SMS;

 

Галерия